Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Kriminalistický ústav

Policie České republiky – Kriminalistický ústav

Znalec KÚP získal prestižní ocenění

V kongresovém sále Top Hotelu v Praze proběhlo ve čtvrtek 10. října 2013 slavnostní vyhlášení ankety Policista roku 2012, kterého se zúčastnil ministr vnitra Martin Pecina, policejní prezident plk. Mgr. Martin Červíček a řada významných hostů.  

 

V kategorii Síň slávy Policie ČR převzal ocenění znalec Kriminalistického ústavu Praha z odvětví chemie plk. RNDr. Pavel Tomíček. 
 
Doktora Tomíčka na slavnostní vyhlášení doprovodil náměstek ředitele Kriminalistického ústavu Praha (KÚP) pro výkon plk. Mgr. Luboš Kothaj. „Jsem velice rád, že cenu získal právě Pavel Tomíček, neboť si ji bezesporu zaslouží. Je to forma uznání a poděkování za jeho celoživotní práci, přínos pro rozvoj kriminalistické chemie a reprezentaci Policie ČR u nás i v zahraničí,“ uvedl náměstek Kothaj krátce po vyhlášení a dodal, že plk. Tomíček je svojí profesní činností obrovským vzorem pro své mladší kolegy.   
 
Představení profesního života plk. RNDr. Pavla Tomíčka
 
Pavel Tomíček pracuje v KÚP od 1. září 1976. Je absolventem Farmaceutické fakulty v Bratislavě. Krátce po vykonání vojenské služby nastoupil do ústavu, kde v průběhu několika let pomohl vytvořit samostatné oddělení chemie a fyziky. Stál u zrodu rozvoje zkoumání drog v odvětví kriminalistické chemie. Za jeho přispění se oblast chemických zkoumání v kriminalistice výrazně rozvinula, zdokonalily se používané metody a postupy.
 
Jméno Pavla Tomíčka je dnes již neodmyslitelně spjato s KÚP, kde pracuje téměř 37 let. Celý svůj profesní život zasvětil zkoumání v oblasti drogové problematiky a analýze léčiv. Specializuje se na profilování drog pro potřeby orgánů činných v trestním řízení, určování kvalitativního a kvantitativního množství jak syntetických, tak i přírodních drog, dále na problematiku prekurzorů a s tím související výrobu drog. Od roku 1992 stojí v čele oddělení chemie a fyziky, které pod jeho vedením dosahuje vynikajících výsledků.
 
Krátce po svém nástupu do ústavu vytvořil systém na evidenci léčiv. Ten je v elektronické podobě využíván dodnes. Podílel se rovněž na vytvoření koncepce přístrojového vybavení policejních chemických laboratoří, které byly postupně vybaveny tak, aby byly schopny provádět požadovaná zkoumání pro účely trestního řízení.
 
Nezastupitelné místo má doktor Tomíček v oblasti aplikovaného výzkumu. Byl spoluřešitelem výzkumného úkolu, v rámci kterého byl vyvinut speciální databázový produkt Drogis, včetně sbírky tablet a kapslí hromadně vyráběných léčivých produktů a XTC (extáze). Sbírka je využívána k rychlé identifikaci neznámých vzorků léčiv či omamných a psychotropních látek. Dále byl vedoucím výzkumného projektu „Pervitin a profilování drog“. Výsledky výzkumu byly uznány i v zahraničí. Na základě úspěchu tohoto projektu byli čeští znalci vybráni do mezinárodního výzkumného projektu Evropské unie CHAMP, který byl zaměřen na metody profilování extáze (MDMA) a pervitinu (metamfetaminu).   
 
Již řadu let reprezentuje KÚP na mezinárodní úrovni. Je členem „Pracovní skupiny drogy“ Evropské sítě forenzních institucí, kde aktivně prezentuje výsledky své několikaleté praxe v oblasti drogové problematiky.
 
Za léta služby zpracoval řádově tisíce znaleckých výstupů pro účely trestního řízení. Svým profesionálním vystupováním u soudů a precizní obhajobou podaných posudků zvyšuje úroveň znalecké činnosti Policie ČR. 
 
Značné úsilí věnuje osvětě v boji proti drogové kriminalitě a vzdělávání policistů. Velice úzce spolupracuje s Národní protidrogovou centrálou, ale i s ostatními celorepublikovými útvary a složkami Policie ČR. Účastní se výjezdů na místa zajištěných pěstíren a varen pervitinu, kde kolegům metodicky pomáhá se zajišťováním vzorků. Ročně uskuteční desítky přednášek pro policisty, kterým předává své letité zkušenosti, ale i pro pracovníky justice či jiných mimoresortních institucí.
 
Dlouhá léta spolupracuje např. s odborníky ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv, z Ústavu toxikologie a soudní chemie, z Psychiatrického centra Praha, z Katedry adiktologie při I. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, z Vysoké školy chemicko-technologické, ze Státního zdravotního ústavu či z Drogové sekce při OSN. V odborných kruzích patří k uznávaným a vyhledávaným kriminalistickým znalcům. Je aktivním členem skupiny „Včasného varování před nebezpečím nových látek a nových syntetických drog“ a skupiny „Metamfetaminu“ při Národním monitorovacím středisku pro drogy a drogové závislosti Úřadu vlády ČR. Členové těchto skupin svojí činností přispívají k úpravě zákonů a nařízení vlády, čímž se podílejí na formování legislativy v problematice drog. 
 
Doktor Tomíček publikuje odborné články v resortních i mimoresortních periodikách a v některých zahraničních časopisech, jako je např. Forensic Science International. Aktivně se podílí také na tvorbě scénářů výukových metodických filmů pro účely operativní činnosti v oblasti drogové kriminality.
 
Za KÚP byl jmenován do pracovního týmu „Metyl“, který vyšetřuje rozsáhlou trestnou činnost podvodů s lihovinami. I zde se zapojil do činnosti týmu a společně s kolegy vyjížděl na místa zajištěného alkoholu a lihovin, kde prováděl analýzy vzorků.
 
Pavel Tomíček patří k uznávaným a respektovaným odborníkům nejen ve složkách Policie ČR, ale i v kruzích odborné veřejnosti. Svým přístupem k práci, ochotou poradit, obrovskou pílí a odbornými znalostmi posunul oblast zkoumání drog v kriminalistice o krok vpřed.
 
Fotografie: archiv KÚP a MV ČR
Kompletní fotogalerii ze slavnostního vyhlašování  najdete na: http://www.mvcr.cz/fotogalerie/policista-roku-2012.aspx
 
 
kpt. Mgr. Petra Srnková
Kriminalistický ústav Praha Policie ČR
11. října 2013

 

 

 

 

vytisknout  e-mailem