Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zkoumání DNA

Ms kraj: Tématem jsou akreditace odboru a kriminalistická biologická a genetická expertiza. 

Odbor kriminalistické techniky a expertiz Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje zajišťuje mnoho specializovaných činností. Jednou z nich je také kriminalistická biologická a genetická expertiza, v současné době jistě plně se rozvíjející obor. Široká veřejnost tuto činnost vnímá jako zkoumání DNA.  
Laboratoř odboru kriminalistické techniky a expertiz Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje získala statut akreditované zkušební laboratoře evidované Českým institutem pro akreditaci.
Podívejme se podrobněji na tato dvě téma.
DNA 6_4_2011 ohledání zajištěných oděvních vzorků.jpgohledání zajištěných oděvních vzorků
 
 
DNA je zkratka pro deoxyribonukleovou kyselinu, která je nositelkou genetické informace. DNA je pro život nezbytnou látkou, která ve své struktuře kóduje a buňkám zadává jejich program. Tím předurčuje vývoj a vlastnosti celého organismu. Molekula DNA jako taková byla objevena v roce 1869. Objev její dvoušroubovité struktury se datuje do roku 1952 a o rok později je veřejně publikována svými objeviteli J. Watsonem a F. Crickem (ti dostali za objev Nobelovu cenu). Technika vytvoření jedinečného genetického profilu jedince, kterou Alec Jeffreys jako první na světě použil k vyřešení dvou brutálních vražd se sexuálním motivem, byla od této doby zdokonalována a výsledky této metody se v současné době běžně označují jako „DNA fingerprinting“, genetická daktyloskopie, DNA otisky, anebo jednoduše profil DNA.
 
V rámci krajského ředitelství Moravskoslezského kraje se provádí kriminalistická genetická expertiza od roku 2000. V současné době ji zajišťuje 5 pracovníků – kriminalistických znalců a 1 laborantka (nejen pro Moravskoslezský, ale také pro Olomoucký kraj). Zpracovávají znalecké posudky (odborná vyjádření) veškerého jim zaslaného biologického materiálu určeného ke zkoumání (krev, sperma, sliny…). Jedná se vskutku o odborníky na slovo vzaté, kteří mají jako podmínku pro výkon této funkce vysokoškolské vzdělání v biologickém směru a státnice z oblasti molekulární biologie a genetiky. To je samozřejmě začátek „kariéry“ kriminalistického znalce, který musí projít řadou dalších profesních školení a neustále se v oboru zdokonalovat. Jejich pracoviště je vybaveno špičkovými přístroji za miliony korun, které jsou využívány dle potřeby i 24 hodin denně. Díky nim a práci kriminalistů putují za mříže pachatelé i té nejzávažnější trestné činnosti.
 
Nyní blíže k samotnému procesu expertíz, od zajištění stop… Policisté, kteří v rámci prověřování a
DNA 6_4_2011 příprava reakčního mixu v hazardboxu.jpgpříprava reakčního mixu v hazardboxu
vyšetřování trestných činů zajistí biologické stopy, je označí a s „úřednickým lejstrem“ zašlou kriminalistickým znalcům. Kriminalističtí znalci odeberou malý vzorek biologického materiálu ze zajištěné stopy a následně z tohoto vzorku izolují DNA. Označí a dále množí jen specifické fragmenty DNA. To znamená, že nezkoumají celou DNA, ale jen její určitou a navíc nekódující část, tzn. takovou část, která nenese informaci například o barvě očí, pleti, vlasů, o nemocech apod. Kdybychom si pro zajímavost představili, že DNA má délku jeden kilometr, tak ta část, která zajímá kriminalistické znalce, by měřila necelé dva milimetry. Označené a namnožené úseky se analyzují v tzv. sekvenátoru. Výsledkem celé analýzy jednoho vzorku je soubor čísel, který je označován jako „profil DNA“. Pravděpodobnost, že by dva jedinci měli totožnou kombinaci čísel, je při testování 15ti polymorfizmů zhruba 1 ku 2.1017, což je vzhledem k velikosti populace na planetě Zemi téměř vyloučeno. Samozřejmě nebereme do úvahu jednovaječná vícerčata, která mají profil DNA totožný.
 
 V ideálním případě trvá analýza jednoho vzorku 1 pracovní den. U většiny případů však kriminalističtí znalci zkoumají více stop a nejsou výjimkou případy, kdy kriminalističtí znalci zkoumají v rámci jednoho případu i více než 50 stop. Lhůty zpracování případů jsou pak přímo úměrné počtu zpracovávaných stop. V současné době je průměrná lhůta na zpracování případu půl roku. Z hlediska finanční náročnosti je možné říci, že jen spotřební materiál na vyhodnocení jednoho vzorku stojí minimálně 1 000 korun. Při celkovém součtu vyhotovených expertiz za rok se částka vynaložená na genetické expertizy z Moravskoslezského a Olomouckého kraje vyšplhá na 3 – 8 milionů korun.
 
Často se také kriminalističtí znalci potýkají s otázkou možného pochybení při analýze DNA. Aby k pochybení nemohlo dojít, je v laboratoři nastavena řada opatření, které prakticky vylučují chybu při analýze nebo cílenou manipulaci se vzorky DNA. Všechny vzorky a výstupní data jsou označeny alfanumerickým kódem, tzv. „identifikátorem“. Každý vzorek je tedy anonymizován. Vzorky dále podléhají kontrole tzv. „čtyř očí“, paralelní analýze a veškerý pohyb vzorků po laboratoři je pečlivě dokumentován. Přístup do databází DNA je přísně chráněný.
DNA 6_4_2011 zjišťování množství DNA.jpgzjišťování množství DNA
 
Vývoj na poli expertního zkoumání pokročil, takže je možné konstatovat, že v současné době se již téměř nevyhodnocují krevní skupiny. Nejsou totiž z hlediska individuální identifikace důkazné tak jako genetika. Výstupy zkoumání DNA se nevyužívají jen u objasňování trestných činů, ale také například i při zjišťování totožnosti neznámých mrtvol. Z uvedeného důvodu se vkládají data do Národní databáze DNA. Oprávnění k práci s Národní databázi DNA má v České republice jen hrstka pověřených osob.
 
Případy, které byly díky vypracovaným profilům DNA objasněny:
 
Studénka: Během 12 hodin se policistům podařilo díky analýze DNA ztotožnit jednu z obětí
 
Veřejnost má jistě v živé paměti tragickou nehodu vlaku z 8. 8. 2008 ve Studénce. Kromě mnoha zraněných zemřelo na místě, nebo v nemocnicích, několik cestujících. Ne všechny oběti se podařilo vzhledem k situaci na místě okamžitě identifikovat. Jednou z obětí byla i v té chvíli neznámá dívka. Policisté na místě odebrali vzorky, které okamžitě putovaly k rukám právě specialistů z odboru kriminalistické techniky a expertiz. Ti ihned po přijetí vzorků začali s analýzou. Vzorky vyhodnocovali od zhruba šesti hodin navečer, přičemž ve tři hodiny ráno již měli izolovanou DNA. Mezitím již jejich kolegové pracující ve Studénce vytipovali 4 – 5 dívek, kterými by neznámá mohla být. Kontaktovali neprodleně jejich rodiče a odebrali porovnávací vzorky. Experti porovnali vzorky od pohřešované s několika vytipovanými rodiči. V jednom případě se shodovaly… Během 12 hodin se tak podařilo díky analýze DNA ztotožnit osobu.
 
* Krnov:  Analýza DNA potvrdila, že na jedné z  několika desítek zajištěných věcí byla krev poškozené
 
Počátkem září 2006 došlo v Krnově na Bruntálsku ke dvojnásobné vraždě. Oběťmi byly dvě ženy. Stop na místě činu nebylo mnoho, ale díky detailní práci kriminalistů se podařilo zajistit jejich určité množství. Policisté začali okamžitě s pátráním po pachateli. Informace od svědků, kteří by mohli kriminalistům sdělit cokoli k možnému pachateli, nebyly v podstatě žádné. Policisté sice nalezli vražednou zbraň, kterou pachatel odhodil do popelnice, ale ani ta je nenasměrovala k možným podezřelým.
 
Policisté však ve své práci neutuchali, nevynechali žádnou drobnost a souvislost, a tak časem v síti uvízl manžel ženy. Ten uváděl na počátku prověřování neprůstřelné alibi, v době činu byl údajně daleko od domova. Na vysvětlenou tolik, že manželé již spolu nějakou dobu nežili. Policisté, kteří na případu pracovali, však stále neměli důkaz. Mravenčí práce jim ale přinesla ovoce v podobě zajištěné oděvní součástky od podezřelého muže, na které se našla krev poškozené, což prokázala analýza DNA. Pro zajímavost, kriminalisté zajistili osm desítek kusů různého oblečení, než se dobrali výsledku. Podezřelý se tak v polovině října, tedy měsíc a půl po vraždě, stal obviněným.
 
*  Muž odsouzen za krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci
 
Nejpodstatnějším důkazem pro rozhodování soudu v kauze padesátiletého polského občana byly výsledky genetických expertiz. Jednalo se o případ série vykradených bytů převážně na Frýdeckomístecku.
 
Muž byl v těchto dnech odsouzen za téměř dvacet vloupání do bytů. První skutek spáchal koncem roku 2007, poslední v lednu roku 2010. Tehdy se v jednom z třineckých domů potkal s mladíkem, který si všiml vypáčených dveří bytu. Na nic nečekal, začal muže pronásledovat a zároveň zavolal na policejní linku 158. Policisté muže díky informacím, které jim mladík sledující pohyb podezřelého poskytl, zadrželi.
 
Kriminalisté z Frýdku-Místku začali intenzivně prověřovat veškeré souvislosti. Odebrali u podezřelého také bukální stěry. Vzorky zaslali na odbor kriminalistické techniky a expertiz krajského ředitelství. A výsledky byly více než zajímavé. Porovnáním výsledků odebraných vzorků u obviněného a vzorků zajištěných stop z dalších téměř dvaceti případů vloupání do bytů se kriminalisté dopracovali k jednoznačnému závěru, že muž by měl mít tyto případy na svědomí. Trestnou činnost páchal převážně ve Frýdku-Místku, Třinci a Českém Těšíně po dobu více než dvou let. Z bytů si odnášel především cennosti a peníze. Poškození vyčíslili hodnotu odcizených věcí na téměř 300 000 korun a další škoda ve výši přes 60 000 korun vznikla poškozením například dveří bytů.
Jak je v začátku napsáno, nejpodstatnějším důkazem pro rozhodování o vině a trestu byly výsledky genetických expertiz stop zajištěných na místech činů. Dnešní kriminalističtí znalci pracují se špičkovými přístroji a i z „obyčejného kousku papíru, se kterým někdo manipuloval“ dokážou učinit relevantní důkaz. Samozřejmě je také potřeba vyzdvihnout vynikající práci policistů z Třince a Frýdku-Místku, kteří při každém ohledání místa činu, tedy nahlášeném případu vloupání do bytu, zajistili maximum stop.
 
Akreditace odboru kriminalistické techniky a expertiz
 
Laboratoř odboru kriminalistické techniky a expertiz Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje získala statut akreditované zkušební laboratoře evidované Českým institutem pro akreditaci. Stalo se tak 30. prosince 2010. Získání akreditace je v podstatě „zprůhledněním“ práce kriminalistických znalců a dokladem potvrzení profesionální práce znalců ve všech hlediscích.
 
První snahy o akreditaci laboratoře sahají až do roku 2006. Pojem akreditace získal postupem času nový rozměr s takzvanou Švédsko-Španělskou iniciativou. Ta požaduje s ohledem na Prümskou úmluvu, aby pracoviště, která chtějí přispívat a pracovat s nadnárodními databázemi, byla akreditovaná. V tomto smyslu se požadavky týkají zejména odvětví daktyloskopie a kriminalistické genetiky.
 
Během roku 2010 byla zpracovaná kompletní dokumentace systému managementu odboru kriminalistické techniky a expertiz, včetně standardních operačních postupů rutinně používaných na odboru již řadu let tak, abychom byli schopni obhájit všechny požadavky a kriteria mezinárodní příslušné normy. Vstřícný přístup vrcholového managementu Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje k otázce akreditace umožnil v říjnu 2010 podat přihlášku k akreditaci. Loni v listopadu a prosinci pak proběhly na odboru externí audity Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.. Z hlediska odborného i systémového byl shledán soulad se všemi požadavky mezinárodní normy. Odboru bylo následně vydáno Osvědčení o akreditaci, čímž bylo úspěšně završeno úsilí pracovníků odboru aktivně podílejících se na procesu akreditace. Akreditovaná zkušební laboratoř je tak důkazem, že v řadách Policie České republiky stále pracují lidé, kterým na své práci záleží a kteří jsou schopni své vize uskutečnit.
 
V civilní sféře, zejména pak pro státní zastupitelství a soudy, je získání akreditace jakýmsi „zprůhledněním“ práce kriminalistických znalců odboru kriminalistické techniky a expertiz a dokladem toho, že výsledky moravskoslezských kriminalistických znalců jsou nestranné a mají svou váhu. Zároveň se bere vítr z plachet těm, kteří mnohdy nezpochybňují samotný výsledek práce kriminalistických znalců, ale například způsob nakládání se zajištěnými stopami a jejich uchovávání.
 
Odbor se bude do budoucna snažit udržet a dále zlepšovat nastavené standardy tak, aby i v příštích letech při odborných dohledech a reakreditacích Českého institutu pro akreditaci uspěl stejně dobře, jako tomu bylo v loňském roce.
 
 
kpt. Mgr. Pavel Tomek, Ph.D.
kriminalistický znalec odboru kriminalistické techniky a expertiz
Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje
                    a
por. Mgr. Soňa Štětínská
komisař preventivně informačního oddělení
Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje
 
Ostrava, 6. 4. 2011
 
 
                       
 
                                                                                                                      por. Mgr. Soňa Štětínská
 
 
 
 
 
 
 
 

 

vytisknout  e-mailem