Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zjišťování osobní způsobilosti policistů

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Žadatelka požádala o následující informace:

„Otázka č. 1:
Kolik proběhlo řízení ke zjištění osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon
služby v bezpečnostním sboru (dále jen „řízení o osobnostní způsobilosti“) u policistů v letech 2015 až 2022?

Otázka č. 2:
U kolika policistů bylo v letech 2015 až 2022 prováděno opakované zjišťování osobnostní
způsobilosti, a to vč. posouzení policejním psychologem a vypracování jeho závěru?

Otázka č. 3:
Kolik policistů bylo v letech 2015 až 2022 dle závěru psychologa uznáno osobnostně
nezpůsobilých?

Otázka č. 4:
Kolik policistů bylo v letech 2015 až 2022 propuštěno ze služebního poměru pro ztrátupozbytí osobnostní způsobilosti?

Otázka č. 5:
U kolika policistů prováděl činnosti policejního psychologa dle ustanovení § 3 a zejm. dle § 4
odst. 6 vyhlášky (viz níže), tedy zpracoval závěr, přímo vedoucí psycholog XXXXXXX? Kdo v těchto případech prováděl činnosti vedoucího psychologa při přezkumném řízení dle ustanovení § 6 odst. 4 vyhlášky (viz níže)?

Dle vyhlášky č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby
v bezpečnostním sboru, je postup při zjišťování osobnostní způsobilosti následující:
§ 3 - osobnostní způsobilost zjišťuje psycholog bezpečnostního sboru (dále „psycholog“)
§ 4 odst. 6 - psycholog vyhodnotí výsledky zjišťování osobnostní způsobilosti a zpracuje v listinné
podobě 3 stejnopisy závěru
Přezkumné řízení: § 6 odst. 4 - vedoucí psycholog vydá o výsledku přezkoumání závěr, kterým závěr
psychologa potvrdí nebo změní.

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a žadatelce k jednotlivým bodům žádosti sdělila následující informace:

ad 1) Celkem v uvedeném období proběhlo 47 zjišťování osobnostní způsobilosti policistů podle § 2 písm. c) vyhlášky č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru.

Počet zjišťování osobní způsobilosti příslušníků Policie České republiky

podle § 2 písm. c) vyhlášky č. 487/2004 Sb.

Rok

Počet

2015

18

2016

5

2017

3

2018

2

2019

7

2020

3

2021

6

2022

3

celkem

47

ad 2) Opakované zjišťování osobnostní způsobilosti podle § 2 písm. c) vyhlášky č. 487/2004 Sb. bylo v uvedeném období provedeno u 2 policistů.

ad 3) Osobně nezpůsobilých bylo celkem v uvedeném období podle závěru psychologa 25 policistů ze 47, kteří byli vyslání služebním funkcionářem na zjišťování osobnostní způsobilosti z důvodu uvedeného v § 2 písm. c) vyhlášky č. 487/2004 Sb.

Počet příslušníků Policie České republiky, kteří byli na základě rozhodnutí psychologa osobnostně nezpůsobilí

Rok

Počet

2015

12

2016

2

2017

1

2018

0

2019

4

2020

1

2021

3

2022

2

celkem

25

ad 4) Celkem bylo v uvedeném období propuštěno 14 osob z důvodu uvedeného v § 42 písm. j) zák. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Počet příslušníků Policie České republiky propuštěných ze služebního poměru

podle § 42 odst. 1 písm. j) zákona č. 361/2003 Sb.

Rok

Počet

2015

7

2016

4

2017

0

2018

0

2019

0

2020

1

2021

0

2022

2

celkem

14

ad 5)XXXXXXXX prováděl činnost psychologa podle uvedeného ustanovení vyhlášky č. 487/2004 Sb. a v uváděném období ve 2 případech.

V obou případech byla k provedení přezkumného řízení určena psycholožka Policie České republiky XXXXXXXXX, a dále byli v obou případech přizváni další psychologové bezpečnostních sborů v souladu s § 6 odst. 2 vyhlášky č. 487/2004 Sb.


Nad rámec povinný subjekt žadatelce uvedl, že rok vydání závěru psychologa o zjišťování osobnostní způsobilosti se může lišit od roku propuštění policisty.


pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 17. 1. 2023

vytisknout  e-mailem