Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Životnost policejních vrtulníků

Žadatelka požádala o zodpovězení otázek týkajících se stáří a životnosti policejních vrtulníků. 

Otázka č. 1 „Jaké je průměrné stáří policejních vrtulníků?“
Pro zpřesnění je nutné uvést ještě členění vrtulníků podle typů, protože Letecká služba provozuje vrtulníky lehké hmotností kategorie typ EC - 135T2+ a dále vrtulníky střední hmotnostní kategorie typ Bell - 412HP/EP.
Průměrné stáří všech provozovaných vrtulníků je 7,6 let.
Průměrné stáří vrtulníků EC - 135T2+ je 5,8 let.
Průměrné stáří vrtulníků Bell - 412HP/EP je 10,6 let.
Otázka č. 2 „Jaká je průměrná životnost policejních vrtulníků za předpokladu dodržení všech systémů údržby a povinných prohlídek určených výrobcem?“
Všechny provozované vrtulníky jsou udržovány dle manuálu výrobce, a proto nelze obecně stanovit žádnou průměrnou životnost vrtulníků. Jejich životnost není výrobcem totiž pevně stanovena, ale řídí se skutečným stavem vrtulníku. Některé součásti vrtulníku ale mají svá omezení, která jsou nepřetržitě sledována. Tato omezení jsou výrobcem stanovena buď podle kalendářních lhůt, počtu cyklů, počtu letových hodin, vyčerpáním stanovených provozních limitů nebo překročením povolených provozních limitů.
Otázka č. 3 „Jaká je stanovena délka účetních odpisů policejních vrtulníků v účetní evidenci?“
Do 31.12. 2010 státní organizace investiční majetek neodepisovaly. Ministerstvo financí ve svém Finančním zpravodaji č. 3 uveřejnilo český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 708 – pro odpisování dlouhodobého majetku. Jeho aplikace do podmínek Policie ČR nám k dnešnímu dni není známa. Doporučuji Vám proto obrátit se na odbor účetnictví a statistiky Ministerstva vnitra ČR.


6. 5. 2011

vytisknout  e-mailem