Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Fond soudržnosti v praxi

Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Svitavy  

Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Východočeského kraje, Svitavy č.p. 1907
 
Prvním úspěšným projektem Policie České republiky, který získal podporu na spolufinancování z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) včetně spolufinancování z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) je „Zateplení objektu Krajského ředitelství policie východočeského kraje, Svitavy č.p. 1907“.
 
Dotace z Fondu soudržnosti Evropské unie v rámci OPŽP činí 9 532 297 Kč, t.j. 85% uznatelných nákladů akce a dotace ze SFŽP ČR činí 560 723 Kč, t.j. 5% uznatelných nákladů akce.
 
Realizací projektu, která byla zahájena dne 3. listopadu 2008 vybraným dodavatelem firmou PRIMA spol. s r.o., dojde k zateplení pláště objektu včetně střechy a výměně oken a dveří. Plánovaný termín ukončení realizace projektu je 30. září 2009.
 
Hlavním cílem projektu je realizace úspor energie zlepšením tepelně technických vlastností objektu a současně snížení emisí hlavních znečišťujících látek v ovzduší především CO2 se záměrem zlepšení kvality životního prostředí, které je základem zdraví obyvatel státu a zvyšuje atraktivitu území pro život, práci a investice.
 
Kontakt na tiskového mluvčího mjr. Mgr. Iva Marková, tel: 974 521208
 
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí ČR
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

 
Evropská unie
Operační program Životní prostředí 

vytisknout  e-mailem