Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žídost o informace k ČJ

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb. 

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 16.11.2020 žádost od žadatele o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., a to v následujícím znění:
„Dle existujícího důkazního prostředku žadatel dne XXX 2018 telefonoval na výše uvedený povinný subjekt, aby požádal o informace o průběhu řízení č.j.-KRPK-XXX. Žadateli bude zaslána kopie úředního záznamu o provedeném úkonu telefonního hovoru, na kterém je uvedeno, co bylo předmětem telefonního hovoru. Stejně tak bude žadateli zaslána kopie úředního záznamu o provedeném úkonu telefonního hovoru ze dne XXX 2018 a dne XXX.2018 k výše uvedenému subjektu. Nadále povinný subjekt konal šetření č.j.-KRPK-XXX postupem dle § 179a trestní řád, a dle § 179b odst. 1 trestní řád, prováděl neodkladné a neopakovatelné úkonu dle hlavy čtvrté trestní řád. Jelikož již byla poskytnuta informace žadateli, že v tomto řízení byly úmyslně zmařeny úkony dle § 88a trestní řád, žadateli bude poskytnuta informace kopií úředního záznamu, pod kterým je dle právních předpisů řádně odůvodněno a podloženo, z jakého důvodu byly tyto úkony zmařeny, aby tím nedošlo k porušení úmyslného tajemství dopravovaných zpráv prostřednictvím sítě elektronických komunikací, a neveřejného přenosu počítačových dat do počítačového systému. Nadále bude žadateli poskytnuta informace, jestli orgán konající zkrácené přípravné řízení, postupem dle hlavy čtvrté trestní řád, provedl u podezřelých domovní prohlídku a zajistil tak pro účely trestního řízení důkazní prostředky, aby tak nedocházelo pachateli k neoprávněnému užívání cizí věci.“
Policie České republiky jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost žadatele posoudila a sděluje k výše uvedenému následující informace: Žádost žadatele o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. nesplňuje dikci ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. tedy, že tato požadovaná informace neexistuje a povinný subjekt není povinen v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., takovou informaci vytvářet. Smyslem zákona č. 106/1999 Sb. je informace poskytovat, nikoliv informace vytvářet (viz. § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.). Ve věci výše specifikovaných úředních záznamů, jejichž kopie požaduje, žadateli sdělujeme, že tyto dokumenty nejsou součástí spisového materiálu. Ve zbývající části Vaší žádosti rovněž sdělujeme, že požadované informace nejsou součástí spisového materiálu.

por. Bc. Zuzana Týřová
4. 12. 2020

vytisknout  e-mailem