Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Zhodnocení projektu „Spolupráce bez hranic české a polské policie“

KRAJ - V závěru minulého týdne proběhlo setkání zástupců realizačního týmu česko - polského projektu přeshraniční spolupráce. 

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje se dne 12. března roku 2020 svým podpisem začalo spolupodílet na realizaci mikroprojektu s názvem „Spolupráce bez hranic české a polské policie“, a to v rámci Programu Interreg V-A Česká republiky - Polsko 2014-2020 Fond Mikroprojektů Euroregionu Nisa. logo projektu.jpg

logo auroregionu.pngProjekt s názvem „Spolupráce bez hranic české a polské policie”, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002450 je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím Euroregionu Nisa a jeho partnery jsou právě Krajské ředitelství policie Libereckého kraje a Krajské ředitelství policie ve Wrocławi - hlavní partner. 

Kromě toho, že projektová oblast cílí zejména na spolupráci pořádkové policie a služební kynologii jednotlivých zástupců, tak je jejím cílem také prohloubení vědomostí a dovedností v oblasti provádění společných činností na obou stranách státní hranice.

Obě stany si zavdaly koordinovaně zlepšit spolupráci obou policií na úseku bezpečnosti obyvatel a pak také turistů v polsko – českém pohraničí. Dohodli se také na zlepšení účinnosti a efektivity jednotlivých druhů spolupráce, ale i na navázání bezprostředních kontaktů mezi jednotlivými zainteresovanými subjekty.

V rámci projektu, jehož fáze realizace byla stanovena od 1. listopadu 2020 do 30. června 2022 proběhlo hned několik společných setkání realizačních týmů, přičemž poslední, které mělo za cíl zhodnotit efektivitu celého projektu proběhlo v Libereckém kraji ve dnech 14.-15. června 2022. U této příležitosti se oba partneři sešli v rámci Aktivity č.1, tedy „Řízení projektu“, aby shrnuli a vyhodnotili aktivity projektu, jeho přínos jak na české tak na polské straně. Pochopitelně zástupci obou týmů diskutovali také přesah samotných aktivit a další možnosti spolupráce v období udržitelnosti projektu.

Nutno podotknout, že v rámci projektu bylo realizováno několik společných akcí. Policisté pořádkových jednotek a policisté z oddělení služební kynologie absolvovali výměnné pobyty, společná školení a zapojili se také do výcviku služebních psů. Demonstrovali své dovednosti také v souvislosti s preventivními akcemi určenými pro širší veřejnost.
V rámci projektu proběhlo také masivní přeshraniční cvičení pro bezmála stovku policistů na obou stranách státních hranic. A demonstrovány byly také postupy pořádkových jednotek a kynologů v souvislosti s konáním hromadných rizikových akcí, jako jsou například fotbalová utkání. Policisté si tak společně mohli představit zákroky, reakce na reálné situace v prostředí sportovních rowdies a koordinovat společné taktiky proti těmto fanouškům na městskéObojky gps.png fotbalovém stadionu v Jelení Hoře.

Samotné zadání projektu myslelo také na pořízení důležitého vybavení a zařízení, která jsou nezbytná nejen pro organizaci a správné provádění školení, ukázek a činností, ale zejména pro samotný výkon služby. Z fondu byly pořízeny například ochranné obleky pro výcvik služebních psů, lokalizační obojky s gps moduly pro služební psy, nebo notebook se speciálním softwarem vybaveným mapovými podklady pro práci v horských oblastech a v nepřístupném terénu v rámci pátrání po osobách a věcech.

Více o aktivitách projektu zde.

29. června 2022
por. Bc. Vojtěch Robovský
Oddělení tisku a prevence
Liberec

vytisknout  e-mailem