Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Kriminalistický ústav

Policie České republiky – Kriminalistický ústav

Zemřel profesor Miroslav Protivinský

Dne 14. dubna 2015 zemřel prof. JUDr. Miroslav Protivinský, DrSc., který je pokládán za významného představitele československé kriminalistické vědy. Dlouhá léta spolupracoval s Kriminalistickým ústavem Praha a v letech 1969-1970 zastával post ředitele ústavu. 

 

Miroslav ProtivinskýMiroslav Protivinský
Miroslav Protivinský se narodil 7. září 1924  v četnické rodině, což zřejmě předurčilo jeho budoucí životní dráhu. Přestože vystudoval Obchodní akademii a jeho cílem bylo studium na Vysoké škole obchodní v Praze, nastoupil v roce 1946 do služeb kriminální policie. Od této chvíle byla jeho životní dráha spojenas kriminalistickou vědou, policejní praxí a později s pedagogickou činností v oborech kriminalistika a trestní právo.

Svoji profesionální dráhu začal jako řadový policista u kriminální policie. Po začlenění kriminální policie do Sboru národní bezpečnosti (složky Veřejné bezpečnosti) pracoval v přímém výkonu kriminální služby. Díky svému nadání, pracovitosti a soustavnému sebevzdělávání dosáhl významného postavení v odborných funkcích na Krajské správě a později na Hlavní správě VB v Praze. Aktivně se angažoval v oblasti odborného vzdělávání příslušníků VB. V této době také dálkově vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze. V letech 1969–70, kdy již pracoval jako akademický pracovník na Právnické fakultě UK, byl pověřen funkcí ředitele Kriminalistického ústavu VB v Praze. Ze služeb Veřejné bezpečnosti odešel v roce 1974.

Přispěl k rozvoji vědecko-výzkumné a pedagogické činnostiv kriminalistice
Během své dlouholeté pedagogické činnosti vychoval nejméně dvě generace mladých kriminalistů a právníků, kterým se zapsal do paměti svým citlivým přístupem, fundovaností svých přednášek a ochotou vždy pomoci či poradit nejen v oblasti kriminalistické teorie, ale i v oblasti kriminalistické praxe.

Profesor Protivinskýpublikoval stovky odborných statí v různýchčasopisech a sbornících. Podílel se rovněž na tvorbě vysokoškolských učebnic kriminalistiky. Pro rozvoj kriminalistické nauky jsou významné zejména jeho monografické práce: Rekognice v přípravném řízení (1971), Kriminalistická stopa (1976), Dekódování informace z kriminalistické stopy (1978), Zdolávání mimořádných událostí (2001) aj. Spoluautorsky se podílel na monografiích: Organizace a technika přepravy peněz (1999), Zabezpečovací systémy (2000) a Bankovní loupeže – přepadení bank, peněžních transportů a kriminalita v bankovnictví (2001).

V roce 1989 odešel do důchodu, kde se i nadále aktivně věnoval pedagogické a publikační činnostiv civilním odborném školství.

(S využitím článku, který byl publikován v Kriminalistickém sborníku č. 3/2014)

 

kpt. Mgr. Petra Srnková
Kriminalistický ústav Praha Policie ČR
15. dubna 2015

 

vytisknout  e-mailem