Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Zebra se za Tebe nerozhlédne

KRAJ VYSOČINA: Policisté se v těchto dnech zaměřují především na chodce 

Bezpečnost chodců se v letošním roce řadí v Kraji Vysočina mezi priority dopravních policistů Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, protože chodci patří stále mezi nejohroženější účastníky silničního provozu.

V roce 2016 šetřili policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina celkem 122 dopravních nehod s účastí chodců. Při těchto nehodách byly čtyři osoby usmrceny, jedenáct utrpělo těžké zranění a 101 chodců se při nehodách zranilo lehce. V 39 případech dopravní nehodu zavinili sami chodci. Při šetření sedmnácti nehod policisté zjistili, že chodec byl pod vlivem alkoholu.

V průběhu celého letošního roku se budou policisté v rámci běžného výkonu služby a při mimořádných dopravně bezpečnostních akcích zaměřovat na kontrolu chodců s cílem co nejvíce zvýšit jejich právní vědomí v oblasti bezpečného chování v silničním provozu.  Začátkem dubna se v našem kraji budou konat dvě dopravně bezpečnostní akce zaměřené na chodce. Jedna z nich – celorepublikový projekt „Vidíme se“ - bude  zaměřená na viditelnost účastníků silničního provozu. Tato akce začala již loni začátkem prosince a pokračovala v lednu a v únoru letošního roku. Do dubnové dopravně bezpečnostní akce budou zapojeni především dopravní policisté, kteří se ve spolupráci s policisty oddělení tisku a prevence budou v rámci kontrol zaměřovat na chodce, zdali dodržují všechna ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Souběžně bude probíhat preventivní projekt "Zebra se za Tebe nerozhlédne!". Tento projekt je v podmínkách Policie České republiky realizován již deset let a uskutečňuje se dvakrát ročně po celém území České republiky. Cílem projektu je preventivně působit na chodce a další účastníky silničního provozu především v blízkosti přechodů pro chodce tak, aby chodci uměli správně přecházet přes komunikaci v místech, kde je vyznačený přechod pro chodce, ale také v místech, kde takový přechod není. 

Chodec je povinen při přecházení vozovky použít přechod pro chodce vždy, když je od něho vzdálen do padesáti metrů. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo. Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před vstupem na komunikaci se chodec musí přesvědčit, zda může vozovku bezpečně přejít. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče náhlé změnit směr nebo rychlost jízdy. Dále nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem. Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat. Chodec také nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce.

Akce v rámci celorepublikového projektu „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ a „Vidíme se“ budou na silnicích v Kraji Vysočina probíhat od 3. do 7. dubna 2017.

Pravidla pohybu chodců po pozemních komunikacích upravuje zákon o provozu na pozemních komunikacích. Od 20. února loňského roku vstoupila v účinnost novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, která přinesla novou povinnost pro chodce. Jde o povinnost použití reflexního prvku při nedostatečné viditelnosti. Jde o povinnost, která výrazně přispívá ke snížení rizik střetů osob s vozidly na místech, která nejsou dostatečně osvětlena a zároveň na nich chybí chodník. Použitím reflexního prvku nebo oděvního prvku s reflexními doplňky se dosáhne významného zviditelnění chodce, přičemž tím dojde k větší bezpečnosti pro všechny účastníky silničního provozu. S reflexními prvky je chodec vidět až na vzdálenost 200 metrů, takže řidič má možnost adekvátně zareagovat.

Reflexní prvek umístěný na viditelném místě musí mít každý chodec, který se bude za snížené viditelnosti pohybovat po pozemní komunikaci, na níž není chodník ani veřejné osvětlení. Novelizované ustanovení zní: „Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“ Za nesplnění povinnosti dané novelizovaným zákonem lze chodci uložit na místě blokovou pokutu až do výše 2 000 korun.

Důležité je také upozornění, že chodci smějí jít po pozemní komunikaci nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

Statistika dopravní nehodovosti chodců v Kraji Vysočina v roce 2016

celkem

usmrceno

těžce zraněno

lehce zraněno

Územní odbor Pelhřimov

16

1

1

14

Územní odbor Havlíčkův Brod

22

1

4

15

Územní odbor Jihlava

20

0

1

19

Územní odbor Třebíč

35

0

1

34

Územní odbor Žďár nad Sázavou

26

2

2

18

Dálniční oddělení Velký Beranov

3

0

2

1

Kraj - celkem

122

4

11

101

nprap. David Linhart, vrchní inspektor

31. března 2017

Odkazy do noveho okna

20170405_073057

20170405_073057 

Detailní náhled

20170405_073240

20170405_073240 

Detailní náhled

20170405_072903

20170405_072903 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem