Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zda je osoba ve výkonu trestu odnětí svobody

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost a odpověď:

„...Podle zákona o svobodném přístupu k informacím požaduj sdělení jestli ... – úředně .... který mi ... ukradl kolo č.j. ....ze dne: ... je ještě ve vězení / případně jak dlouho tam ještě bude / nebo už byl propuštěn na svobodu....

Povinný subjekt Vaši žádost posoudil a jako odpověď Vám sděluje, že se dotazujete ke spisovému materiálu vedenému obvodním oddělením Karviná 1 územního odboru Karviná krajského ředitelství pod číslem jednacím ..., resp. vztahujete k odcizení Vašeho kola následný trest odnětí svobody konkrétní osoby. Policejní orgán věc ukončil odložením podle ustanovení § 159a odst. 3 trestního řádu s přihlédnutím k ustanovení § 172 odst. 2 písm. a) trestního řádu.

Proti usnesení o odložení věci jste si jakožto poškozený podal stížnost, kterou státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Karviné zamítl jako nedůvodnou.

Vámi jmenovaná osoba nebyla pro skutek trestně stíhána a tedy ani odsouzena a nemohla proto vykonat trest odnětí svobody. Dotazujete se tedy na osobu v procesním postavení podezřelého ve Vámi konkretizované věci, která byla v souladu se zákonem skončena policejním orgánem, nikoliv soudem, který jako jediný může uložit trest odnětí svobody u věcí, které projednává.

Pro úplnost dodávám, že obecně lze sdělovat žadatelům informace s přihlédnutím k jejich případnému procesnímu postavení ve věci. Pokud žadateli nesvědčí právo nahlížet do spisu (nefiguruje ve věci např. jako poškozený), je nutné v rámci vyřizování žádosti o informace vždy respektovat ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb. týkající se ochrany osobních údajů a soukromí dotčené osoby. Osobním údajem je i informace o případném uložení trestu odnětí svobody určité osobě (i o výkonu tohoto trestu). Povinný subjekt proto informace tohoto charakteru žadatelům neposkytuje.

vytisknout  e-mailem