Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

„Zbraňová amnestie“ 2014

Policisté upozorňují na novelu zákona o zbraních a související „zbraňovou amnestii.“ 

Od 1. července 2014 začíná platit novelizace zákona o střelných zbraních a střelivu č. 170/2013 Sb. Tak jako při minulých změnách zákona o zbraních (které proběhly v letech 1996, 2002 a 2009) je do tohoto zákona dána možnost beztrestně odevzdat zbraně kategorie A, B, C nebo D, jejich hlavní části nebo střelivo, které jejich držitel přechovává bez povolení (tato možnost je označována jako „zbraňová amnestie“). Doba, po kterou lze dobrovolně odevzdat výše uvedené zbraně a střelivo, byla zákonodárcem stanovena na období od 1. července 2014 do 31. prosince 2014 s tím, že výše uvedené zbraně a střelivo lze odevzdat kterémkoliv útvaru policie, který o převzetí zbraní nebo střeliva vydá odevzdávajícímu potvrzení.

Po odevzdání zbraně, hlavní části zbraně nebo střeliva, policie provede na svém specializovaném pracovišti odborné zkoumání, zda se zbraní nebyl spáchán neobjasněný trestný čin (pokud toto zkoumání může provést, což je v případě střeliva bezpředmětné). V případě, že se spojitost s neobjasněným trestným činem neprokáže, může ten, kdo zbraň odevzdal, ve lhůtě šesti měsíců od vyrozumění o výsledku odborného zkoumání a po splnění dalších zákonných předpokladů (např. požádání o udělení výjimky k nabytí do vlastnictví a držení zbraně kategorie A nebo požádání o udělení povolení k nabytí do vlastnictví a držení nebo nošení zbraně kategorie B) požádat o registraci takové zbraně, převést takovou zbraň na jiného oprávněného držitele zbrojního průkazu nebo ji předat podnikateli v oboru zbraně a střelivo k dalšímu opatření.
 
Dalšími změnami, které jsou obsahem novelizace zákona o zbraních, je zejména změna doby platnosti zbrojního průkazu, kdy dochází k prodloužení doby platnosti zbrojního průkazu z pěti let na deset let a to u zbrojního průkazu, kdy žádost o vydání zbrojního průkazu byla podána příslušnému útvaru policie po 1. červenci 2014.
 
Další změny zákona o zbraních a střelivu se týkají zejména podnikatelů v oboru zbraní a střeliva, zejména v souvislosti s připravovaným zavedením elektronické evidence zbraní a střeliva u podnikatelů v oboru zbraně a střelivo (CRZ = Centrální registr zbraní) od 1. července 2014, dále jsou obsahem novelizace zákona o zbraních a střelivu změny ve způsobu zabezpečení zbraní přepravovaných podnikatelem v oboru zbraně a střelivo apod.
 
 
plk. Mgr. Ivo Tesař, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
mjr. Mgr. Petra Vedrová, 10. 6. 2014

vytisknout  e-mailem