Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zbraně - dočasné uzavření pracovišť

Ms kraj - Informace o dočasném uzavření pracovišť odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál 

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označený jako SARS-CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu ustanovení § 5 písm. a) až e) zákona č. 240/200 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 06:00 hod. ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům(dále jen „orgán“), aby:

  • v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, spočívající v příjmu veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, jsou-li zřízeny,
  • u případu, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace,
  • omezily rozsah úředních hodin orgánů na pondělí a středu v maximálním rozsahu tří hodin v daném dni; o změně úředních hodin orgány vhodným způsobem informují a zveřejní je na svých úředních deskách.

V návaznosti na výše uvedené a s ohledem na skutečnost, že úkony prováděné podle zákona o zbraních nelze, až na výjimky, považovat za neodkladné úřední záležitosti, budou veškerá pracoviště odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál pro veřejnost až do ukončení nouzového stavu uzavřená. Komunikace, případně podání je v současné době možné pouze telefonicky, poštou nebo elektronickou formou. Kontakty na příslušná pracoviště jsou dostupné na www.policie.cz.

Zároveň je třeba upozornit, že k povaze přijatých opatření, lze u všech lhůt podle zákona o zbraních prominout jejich zmeškání podle ustanovení § 41 odst. 1 správního řádu.

Podrobné informace a postupy v konkrétních situacích lze nalézt na:

Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

17. března 2020

vytisknout  e-mailem