Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Zateplení objektů Odbor cizinecké policie Sokolov a Obvodní oddělení Sokolov – město, č. projektů CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009028 a CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009034

 

EU.jpgOperační program Životní prostředí 2014 – 2020, Cíl: „Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“

1) Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Název projektu: UV955/2016 Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - OPŽP - zateplení - budova odboru cizinecké policie
Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009028


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Předpokládaný termín realizace projektu: 2020
Celkový rozpočet projektu: 3 806 770,11 Kč
Způsobilé výdaje: 3 095 707,57 Kč
    Z toho 40% spolufinancování z EU: 1 238 283,02 Kč
    Z toho 45% spolufinancování z NZÚ: 1 393 068,40 Kč 
    Z toho 15% vlastní zdroje: 464 356,15 Kč
Nezpůsobilé výdaje: 711 062,54 Kč

Popis projektu:
Předmětem projektu je zateplení budovy Odboru cizinecké policie v Sokolově, která již nesplňuje požadavky kladené na technickou způsobilost staveb. Bude zateplen střešní plášť a obvodový plášť, dojde k sanaci spodní stavby a doplnění větrání do suterénních prostor. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy. 
Dne 7. 12. 2018 byla podána žádost o dotaci prostřednictvím informačního systému MS2014+ do 100. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, Prioritní osy 5 – Energetické úspory, specifického cíle 5.1: „Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“. Žádost byla dne 30. 5. 2019 doporučena k financování. Registrace akce v podmínkách MV byla vydána dne 12. 9. 2019.


Termín zahájení díla: 1. 3. 2021
Termín dokončení díla: 31. 5. 2021
Předpokládaný termín předložení podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce: 31. 10. 2022


 

2) Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Název projektu: UV955/2016 Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - OPŽP - zateplení - budova Obvodního oddělení policie Sokolov – město
Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009034


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předpokládaný termín realizace projektu: 2020
Celkový rozpočet projektu: 6 156 205,05 Kč
Způsobilé výdaje: 4 896 362,00 Kč
    Z toho 40% spolufinancování z EU: 1 958 544,80 Kč
    Z toho 45% spolufinancování z NZÚ: 2 203 362,90 Kč 
    Z toho 15% vlastní zdroje: 734 454,30 Kč
Nezpůsobilé výdaje: 1 259 843,05 Kč

Popis projektu:
Předmětem projektu je zateplení budovy Obvodního oddělení policie v Sokolově, která již nesplňuje požadavky kladené na technickou způsobilost staveb. Bude zateplen střešní a obvodový plášť, dojde k výměně zbytku otvorových výplní, otopná soustava bude hydraulicky a termicky seřízena. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy.
 Dne 12. 12. 2018 byla podána žádost o dotaci prostřednictvím informačního systému MS2014+ do 100. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, Prioritní osy 5 – Energetické úspory, specifického cíle 5.1: „Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“. Žádost byla dne 30. 5. 2019 doporučena k financování. Registrace akce v podmínkách MV byla vydána dne 12. 9. 2019.

Termín zahájení díla: 1. 3. 2021
Termín dokončení díla: 29. 5. 2021
Předpokládaný termín předložení podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce: 31. 10. 2022

vytisknout  e-mailem