Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zásahové výbušky

Žadatel požadoval informace týkající se použití pyrotechnických donucovacích prostředků používaných Policií ČR. 

Odpověď:
 
     V PČR neexistuje žádný interní akt řízení, který by v obecné rovině upravoval pravidla bezpečnosti práce pro zacházení se zásahovými výbuškami P-1 a P-2 (dále jen „výbuška“) nebo ručním slzotvorným granátem (dále jen „RGSL“), které správně zařazujete  mezi donucovací prostředky dle ust. § 38 odst. 1 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky.
     Pokud jde o zabezpečení jednotného postupu policistů při rozhodování o použití donucovacích prostředků a speciálních donucovacích prostředků podle § 38 a § 39a zmíněného zákona, byl k uvedenému účelu vydán závazný pokyn policejního prezidenta č. 78/2002, kterým se stanoví zásady pro používání donucovacích prostředků a speciálních donucovacích prostředků příslušníky Policie České republiky (dále jen „ZP PP“).
     Dle čl. 2 ZP PP, upravujícího mimo jiné použití slzotvorných prostředků, je policista tyto oprávněn použít zejména, aby
·                    zajistil bezpečnost jiné osoby nebo svou vlastní před protiprávním útokem, který bezprostředně hrozí, trvá nebo podle všech známek bude pokračovat,
·                    zabránil výtržnosti, rvačce, úmyslnému poškozování majetku nebo jinému protiprávnímu jednání, kterým je narušován veřejný pořádek,
·                    provedl eskortu osoby, která klade odpor,
·                    zabránil osobě předvedené, zajištěné, zatčené a zadržené na útvaru policie nebo umístěné v policejní cele napadat policistu nebo jinou osobu, či ničit zařízení služebních místností,
·                    zabránil násilnému vstupu nepovolané osoby do chráněných nebo střežených objektů nebo na místa, kam je vstup zakázán.
     Slzotvorné prostředky policista použije zejména na volném prostranství, přičemž by měl být brán v úvahu směr a síla větru, případně jiné proudění vzduchu. Mohou být použity buď při jednotlivých služebních zákrocích nebo při zákroku pod jednotným velením.
     Dle čl. 9 ZP PP, upravujícího použití zásahové výbušky, je účelem jejího použití krátkodobé zneschopnění (strnutí, psychické ochromení) nebezpečného pachatele nebo jiných osob, které se dopouštějí protiprávního jednání. Zásahovou výbušku je policista oprávněn použít zejména
·        v terénu či uzavřeném prostoru při služebním zákroku proti nebezpečnému pachateli, jestliže se nevzdá nebo se zdráhá opustit úkryt,
·        proti nebezpečnému pachateli, který ohrožuje nezúčastněné osoby (rukojmí),
·        proti osobám, které protiprávním jednáním narušují veřejný pořádek, nebo se dopouštějí jiného protiprávního jednání.
     Upozorňujeme však, že v souvislosti s přijetím nového zákona o Policii České republiky – měl by být vydán pod č. 273/2008 Sb. - se bude novelizovat většina interních aktů řízení. Interní úprava donucovacích prostředků bude také novelizována, proto uvedená ustanovení platí pouze do 31. 12. 2008.
     Pokud jde o pravidla bezpečnosti práce při zacházení s výbuškami a RGSL, je nutno dodat, že k  použití těchto (a jiných) donucovacích prostředků probíhají u PČR standardizované kurzy v rámci systému vzdělávání. Je zde spojena určitá problematika zpravidla formou několikadenního kurzu ve stanovené policejní škole MV. Se způsobem použití donucovacích prostředků jsou policisté pravidelně seznamováni v rámci svého výcviku. Při školení a výcviku jsou aplikována obecná bezpečnostní pravidla platná pro práci s kterýmkoliv pyrotechnickým prostředkem obdobného charakteru. Lektory v policejních kurzech jsou pyrotechnici PČR. Posluchači jsou seznamováni s konstrukcí a účinky výbušek i RGSL.


16. 10. 2008

vytisknout  e-mailem