Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

AKTUALIZACE - Zaměříme se na alkohol u řidičů

KRAJ – Bezmála 1 000 zkontrolovaných vozidel. 

DBA Královéhradecký krajDBA Královéhradecký krajAKTUALIZACE: Během víkendu proběhla v celém Královéhradeckém kraji dopravně bezpečnostní akce zaměřená především na alkohol a návykové látky. Policisté také kontrolovali dodržování pravidel jízdy, telefonování za jízdy, technický stav motorových vozidel, kontrolu dokladů předepsaných pro řízení motorových vozidel a dodržování ostatních obecně platných ustanovení zákona o silničním provozu.

Během této akce bylo zkontrolováno bezmála 1000 řidičů, přičemž každý 9. se nechoval v souladu s pravidly. Nejčastějším zjištěným přestupkem během této akce bylo překročení maximální povolené rychlosti, a to celkem ve 27 případech. Přítomnost alkoholu či jiných návykových látek policisté zjistili v 7 případech. Dále se řidiči provinili nepoužitím bezpečnostních pásů, překročením nejvyšší povolené hmotnosti vozidla nebo nevyhovujícím technickým stavem vozidla.

Příkazním řízením na místě policisté vyřešili celkem 128 přestupků, za které řidičům uložili sankce v celkové výši 65 700 korun.

Policisté v Královéhradeckém kraji budou v podobných dopravně bezpečnostních a preventivních akcích i nadále pokračovat.

por. Ing. Eliška Majerová
23. 11. 2020, 12:40
 

Více než tři desítky policejních hlídek v průběhu nadcházejícího víkendu zacílí na kontroly řidičů v rámci celého Královéhradeckého kraje, přičemž se zaměří samozřejmě v první řadě na alkohol a návykové látky u řidičů, ale pak i na technický stav vozidel, použití pásů či překračování rychlostí apod. Hlídky budou průběžně měnit svá stanoviště a kontroly budou provádět na všech typech komunikací.

Z celkového počtu 40 dopravních nehod za uplynulý víkend byl alkohol zjištěn u osmi z nich, tedy u každé páté dopravní nehody. Průměrně je alkohol u víkendových dopravních nehod přítomen zhruba u čtyř případů.

Plošná dopravně bezpečnostní akce má kromě represe u těch, kteří porušují pravidla, cílit i do preventivní roviny. Přítomnost policistů na silnicích a zvýšený dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu přiměje řidiče si všechny své povinnosti dané zákonem uvědomit. Doufáme, že viditelné policejní hlídky a plošné kontroly odradí od jízdy nezodpovědné řidiče, což může v důsledku uchránit i lidský život.   

Alkohol u řidičů bývá velice často příčinou vážných či tragických dopravních nehod, proto v podobných náhodných plošných akcích budou v celém kraji policisté pokračovat i nadále, a to v průběhu nadcházejících týdnů či měsíců. 

Řidiči pod vlivem alkoholu hrozí finanční sankce v rozpětí od 2500 do 20000 Kč, zákaz činnosti od 6 měsíců až do 1 roku a přičtení 7 trestných bodů.

V případě, že se řidič odmítne podrobit dechové zkoušce, odběru krve či testování cestou tzv. drug testu, předává se případ k dořešení správnímu orgánu, kde mu hrozí sankce od 25 000 do 50 000 Kč, od 1 do 2 let zákaz činnosti a přičteno bude 7 trestných bodů. 

V případě, že řidiči je prokázaná hodnota alkoholu větší než 1 promile, pak trestní zákoník na takovou situaci pamatuje:
§ 274Ohrožení pod vlivem návykové látky 
(1) Kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 havárii, dopravní nebo jinou nehodu, jinému ublížení na zdraví nebo větší škodu na cizím majetku nebo jiný závažný následek,
b) spáchá-li takový čin při výkonu zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých je vliv návykové látky zvlášť nebezpečný, zejména řídí-li hromadný dopravní prostředek, nebo
c) byl-li za takový čin v posledních dvou letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí svobody uloženého za takový čin propuštěn.

Souhrnné výsledky této víkendové dopravně bezpečnostní akce budou známé v pondělí 23.11.2020 v dopoledních hodinách.

mjr. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA
20.11.2020

Níže videozáznam z jedné z dopravně bezpečnostních akcí z léta 2020:

vytisknout  e-mailem