Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zákon o zbraních

Žadatelka se domáhala následujících informací: 

„1. Zda, kdy a jakou formou připomínkovalo (vyjadřovalo se) Policejní prezidium ČR novelu zákona č. 119/2002 Sb., přijatou zákonem č. 170/2013 Sb.
2. Za situace, že ano žádám o kopii stanoviska (vyjádření) Policejního prezidia ČR, kterým
připomínkovalo (vyjadřovalo se) Policejní prezidium ČR novelu zákona č. 119/2002 Sb., přijatou zákonem č. 170/2013 Sb.
3. Zda a jakou formou připomínkovalo (vyjadřovalo se) Policejní prezidium ČR novelizaci § 39 odst. 1 písm. l) zákona č. 119/2002 Sb., přijatou zákonem č. 170/2013 Sb.
4. Zda a jakou formou při novelizaci zákona č. 119/2002 Sb., přijaté zákonem č. 170/2013 Sb. se Policejní prezidium ČR vyjadřovalo k uchovávání evidence i po ukončení činnosti a archivaci, vyplývající z § 39 odst. 1 písm. l) zákona č. 119/2002 Sb.
5. Zda a jakou formou bylo v rámci novelizace zákona č. 119/2002 Sb., přijaté zákonem č. 170/2013 Sb., připomínkováno uchovávaní původní evidence a archivace při zavedení Centrálního registru zbraní, tak jak ji znal § 39 odst. 1 písm. l) zákona č. 119/2002 Sb.
6. Kdy byl zaveden v Centrálním registru zbraní číselník druhů a typů munice.
7. Zda a jakým způsobem se v období od 1. 7. 2014 do 30. 4. 2015 vedla evidence druhů, typů a množství munice pro držitele zbrojní licence podle zákona č. 119/2002 Sb.“


Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:
Ad 1. Policejní prezidium České republiky uplatnilo připomínky k uvedenému návrhu zákona, kterým se měnil zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních) a některé další zákony, dokumentem č. j. PPR-13415-1/ČJ-2012-990130 z 27. června 2012 zaslaným Ministerstvu vnitra České republiky.
Ad 2. Dokument č. j. PPR-13415-1/ČJ-2012-990130.
Ad 3. Viz obsah dokumentu č. j. PPR-13415-1/ČJ-2012-990130.
Ad 4. Viz obsah dokumentu č. j. PPR-13415-1/ČJ-2012-990130.
Ad 5. Viz obsah dokumentu č. j. PPR-13415-1/ČJ-2012-990130.
Ad 6. Číselník druhů a typů munice byl v Centrálním registru zbraní (dále jen „CRZ“) zaveden dnem 8. dubna 2015 – viz návod na evidenci munice v systému CRZ uveřejněný na webových stránkách Policie ČR v sekci Databáze / Centrální registr zbraní / Pro držitele ZL - Praktické informace-návody, na adrese http://www.policie.cz/clanek/prakticke-informace.aspx.
Ad 7. V období od spuštění CRZ (tj. od 1. července 2014) do zavedení podrobnější evidence munice (dle předchozího bodu) byla munice v CRZ evidována jako samostatný druh střeliva bez možnosti jejího bližšího určení (druh munice, typ), přičemž munice, která měla i ráži (zejména dělostřelecké střelivo nebo signální náboje), byla evidována jako střelivo, resp. zakázané střelivo.

PhDr. Jiří Vokuš, 16. prosince 2016

vytisknout  e-mailem