Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Základní odborná příprava

  • Základní odborná příprava 1 - nástupní výcvik
  • Základní odborná příprava 2 - odborná praxe po studiu střední policejní školy MV

Základní odborná příprava 1 - nástupní výcvik

ZOP1 ZOP1
První část základní odborné přípravy je obsahově stejná pro všechny policisty ze služeb pořádkové, dopravní, železniční  policie v délce jednoho měsíce bezprostředně před zahájením základní odborné přípravy ve střední policejní škole MV.
 

Cílem první části odborné praxe je:

  •  Zvýšenou psychickou a fyzickou zátěží ověřit  vhodnost posluchače pro práci u Policie ČR.
  • Získat návyky pro službu příslušníků Policie ČR.
  • Pomocí emocionálních prožitků navázat vztah k Policii ČR.
  
 Absolvováním první části odborné přípravy splní policista:  
       
·    kritéria stanovená pro přidělení služební zbraně   Policie ČR
 
·     naučí se správně reagovat na služební povely
 
·     porozumí základním povinnostem policisty a naučí se potřebě zvyšovat svoji fyzickou kondici
  
     První část základní odborné přípravy je ukončena  předáním osvědčení pro přidělení služební zbraně, formou slavnostního aktu.
 

Základní odborná příprava 2 - odborná praxe po studiu střední policejní školy MV

Druhá část základní odborné přípravy je zaměřena  na odborné a sociální kompetence . Je obsahově stejná pro všechny policisty ze služeb pořádkové, dopravní a železniční policie. Ve školním policejním středisku je realizována v délce dvou měsíců.

Cílem druhé části odborné praxe:

ZOP2 ZOP2

 

  • Je zvýšení sebevědomí a jistoty v rozhodování při služební činnosti.
  • Komplexní zvládnutí jednoduchého služebního zákroku či úkonu nebo činnosti policisty v běžné situaci výkonu funkce, na které je zařazen.
  • Ověření schopnosti policisty využívat získané dovednosti a znalosti při samostatném výkonu služby.

Základ druhé části odborné přípravy je tvořen realizací modelových situací a praktických cvičení vycházejících z případů běžného výkonu služby. Průběžně je pozornost soustředěna na ovládání donucovacích prostředků, střelecký výcvik, taktiku s důrazem na vlastní bezpečnost. Polovina časové dotace připadne přímému výcviku, zbývající časová dotace proběhne v řízeném výkonu služby na vybraných útvarech policie za účasti instruktorů středisek.

 

 

vytisknout  e-mailem