Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pozor na padělky!

České bankovky patří svým provedením a množstvím ochranných prvků ke světové špičce. Ani to však neodradí padělatele od vytváření padělků, které jsou následně udávány do oběhu a mohou skončit v rukou každého z nás! 

Kriminalita se v průběhu doby značně mění ve své struktuře, množství spáchaných skutků, místu spáchání i dalších kritériích. Také kriminalita spojená s paděláním peněz se postupně mění, ještě v roce 2006 byla nejčastěji padělanou českou bankovkou ta s nejvyšší hodnotou 5000,- Kč. V současné době se padělatelé zaměřili na bankovky nižších hodnot, nejčastěji padělanou bankovkou je v současné době ta s hodnotou 500,- Kč, následována bankovkami v hodnotách 1000,- Kč, 200,- Kč a 100,- Kč.  Počet výskytu padělků českých bankovek má v posledních letech mírně vzestupnou tendenci.
 
Výskyt padělků je z pohledu celé republiky značně rozdílný. Padělky se častěji vyskytují ve větších městech a nejvíce je jich zachyceno v Praze. V průměru je každý den v Praze zajištěno 5 padělků českých bankovek, hodnocených experty převážně jako méně zdařilé padělky.  
 
Jaké ochranné prvky naleznete na českých bankovkách?
 • vodoznak
 • ochranný proužek
 • ochranná vlákna
 • soutisková značka
 • skrytý obrazec
 • opticky proměnlivá barva
 • iridiscentní pruh
 • mikrotext
Na co se zaměřit při kontrole bankovky pouhým okem?
 • Pohmatem zkontrolovat kvalitu a vlastnosti tzv. „bankovního papíru“, který se vyrábí speciálním postupem a díky přidání jiných materiálů např. lnu, bavlny a dalších, má jiné vlastnosti v tahu a ohybu ve srovnání s klasickým papírem.  
 • Zkontrolovat ochranný okénkový proužek, který je do bankovky zapracován již při výrobě a vystupuje z bankovky na povrch každých 5 mm. pohledem proti světlu je tento proužek jednolitý, nepřerušovaný.
 • Vodoznak najdeme na bankovce tak, že jí pootočíme proti světlu a pod vyobrazením nominální hodnoty vystoupí tento skrytý obrázek.
 • Soutisková značka je tvořena písmeny CS u starších emisí a ČR u nových emisí. Na každé straně bankovky je vždy vytištěna jenom část obrazce. Při pohledu proti světlu se obrazce spojí a tvoří zmíněná písmena.
Jak se zachovat, pokud máte důvodné podezření, že je vám nabízena či vracena padělaná či pozměněná bankovka?  
 • Každý má v takovém případě možnost přijetí takové bankovky či mince odmítnout!
Jak se zachovat, pokud máte důvodné podezření, že máte ve svém držení padělanou či pozměněnou bankovku či minci? 
 • Takovou bankovku či minci vždy odevzdejte na služebnách Policie ČR, České národní bance. Pokud tak neučiníte a použijete takovou bankovku či minci při platbě, můžete se tím dopustit trestného činu dle § 235 trestního zákona – udávání padělaných a pozměněných peněz.
Jaký je postup po zadržení bankovky či mince u které je důvodné podezření, že je padělaná či pozměněná?
 • Každý po odevzdání bankovky či mince obdrží od Policie ČR či banky potvrzení o zadržení.
 • Bankovky či mince jsou následně předmětem zkoumání odborníků České národní banky.
 • Pokud je potvrzena pravost platidel, jsou neprodleně vráceny zpět majiteli.
 • Pokud se jedná o padělek, majitel nemá nárok na náhradu! Případem se dále zabývá Policie ČR, která se zaměří na všechny okolnosti důležité pro objasnění. 
 
Rozmístění, podobu a způsob zviditelnění ochranných prvků, na všech v současné době platných českých bankovkách, naleznete v následující aplikaci na stránkách České národní banky:   http://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/animace.html
 
 
kpt. Bc. Ladislav Beránek - 24. 8. 2011

vytisknout  e-mailem