Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pohlavní zneužití

Trestní zákoník v § 187 pojednává o trestném činu pohlavní zneužití. Toto ustanovení má chránit nezletilé, tedy děti ve věku do patnácti let, před negativními důsledky předčasných sexuálních aktivit. Zákon v tomto případě hovoří o absolutní sexuální nedotknutelnosti, bez ohledu na to, zda k pohlavnímu zneužití došlo se souhlasem poškozeného, neposuzuje také, zda jednání podezřelého zanechalo škodlivý následek na oběti či nikoliv. 

Kdo vykoná soulož s dítětem mladším patnácti let nebo kdo je jiným způsobem pohlavně zneužije, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až osm let.
Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let svěřeném jeho dozoru, zneužívaje jeho závislosti nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu.
Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví.
Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
Příprava je trestná. 
 
Pohlavní zneužití může mít povahu koitální i nekoitální, trestně právní praxe posuzuje sexuální chování pachatele i v případě, že se jedná o osahávání na místech intimní oblasti oběti, u dětí ženského pohlaví se jedná o druhotné pohlavní znaky, popř. pachatel přiměje oběť k tomu, že ta manipuluje s  jeho pohlavními orgány, masturbuje, nebo je oběť přítomna masturbaci pachatele. 
Jedná se o trestný čin s úmyslem přímým a pachatele nezbavuje trestní odpovědnosti souhlas, případně dobrovolná součinnost oběti.
V trestním řízení však musí být dokázáno, že pachatel věděl o nedostatku věku oběti, nebo podle okolnosti vědět měl a mohl.  
Případy pohlavního zneužití jsou závažné, obtížně se policistům objasňují a způsobují obětem psychické následky, se kterými se velice špatně vyrovnávají a mnohdy ovlivňují jejich celý život.
 Pražští policisté každoročně řeší několik desítek případů trestného činu pohlavního zneužití. U celé řady z nich je po několika měsíčním vyšetřování prokázáno, že se skutek dle oznámení poškozeného či poškozené nestal. Setkávají se i s účelově oznámenými skutky, které oznamovatelé policistům oznámí, aby se pomstili nějaké konkrétní osobě, nebo aby odůvodnili své nepředložené chování.
Známé jsou také případy, kdy nezletilé dívky vyhledaly starší partnery, účelově jim zamlčely svůj skutečný věk a vydávaly se za starší či již takřka zletilé. V poslední době uzavírají takové náhodné vztahy nezletilí především na chatu prostřednictvím internetových seznamek, různých seznamek sociálních sítí nebo portálů. Snaží se zaujmout a poskytují neznámým internetovým partnerům své fotografie, odkrývají svůj osobní život. S člověkem, kterého znají jen pod přezdívkou, si domluví schůzku, kde naváží osobní kontakt.  
 Po několika dnech známosti začaly s novým přítelem intimně žít a nemyslely na následky. Po určitém čase se ale dostavily zdravotní komplikace a takové dívky musely vyhledat odborného lékaře. Ten samozřejměji při vyšetření zjistí, že ta či ona nezletilá dívka začala sexuálně žít, ačkoliv jí to zákon neumožňuje. Protože každý lékař, který tuto skutečnost zjistí, má oznamovací povinnost, musí tuto skutečnost oznámit orgánům činným v trestním řízení.
V jiných případech tyto dívky musely vyhledat odborného lékaře v doprovodu rodičů, a aby vysvětlily svým rodičům tu skutečnost, že jsou v jiném stavu, vydávaly se za obě´t neznámého muže, kterému musely být po vůli, nebo se s takovým neznámým setkaly náhodně a dotyčného neznají. Úmyslně tak kryjí svého staršího přítele. Do svých lží se však zaplétají víc a víc. Rodiče samozřejmě věc řeší také trestním oznámením a podporují výpověď svého „ nešťastného“ dítěte.
Případ je po přijetí oznámení dále vyšetřován a je zahájeno pátrání po neznámém pachateli trestného činu. Jsou prověřovány výpovědi, policisté pátrají po případných svědcích, zadávají znalecké posudky a odborní znalci z oboru genetiky, psychologie, gynekologie,… zpracovávají odborné znalecké posudky pro potřeby přípravného řízení za nemalé finanční částky, stojí většinou několik desítek tisíc korun.

Každému takovému případu věnují policisté maximální pozornost a mnohdy žádají o spolupráci i kolegy z celé republiky. Po čase shromáždí důkazní materiál, z kterého je patrno, že se oznámený skutek zdaleka nestal tak, jak oznamovatelka popsala a je jí na základě důkazního materiálu prokázáno, že vědomě lhala. Několikaměsíční práce policistů je rázem naprosto zbytečná. Případ je odložen, ale protože se taková oznamovatelka mohla dopustit činu jinak trestného, může jí být uloženo výchovné opatření.

vytisknout  e-mailem