Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žádosti o vydání stanovisek Policie ČR k dopravně inženýrským agendám

KRAJ - Žádosti a potřebná stanoviska pro povolení zvláštního užívání komunikace, úpravu provozu na pozemní komunikaci, částečnou nebo úplnou uzavírku komunikace, zřízení a provozování reklamních ploch v silničním ochranném pásmu atd. 

Policie České republiky jako dotčený orgán státní správy vydává v rámci správních řízení vedených silničními správními úřady a speciálními stavebními úřady stanoviska k tzv. zvláštnímu užívání komunikací (např. přípojka inženýrských sítí spojená se zásahem do komunikace, zábor komunikace v podobě lešení, kontejneru apod.), zřizování sjezdů a nájezdů na komunikaci atd.

V dolní části této stránky naleznete formuláře k jednotlivým agendám jako vodítko pro případ, že jste se správním orgánem domluveni, že si podklady pro vydání rozhodnutí opatříte sami a odkaz na silniční správní úřady (odbory dopravy) při obcích s rozšířenou působností, které vykonávají i státní dozor na pozemních komunikacích.

Vyplněný formulář včetně požadovaných příloh následně zašlete na příslušný úsek služby dopravní policie podle místa stavby/akce (např. zřízení přípojky inženýrských sítí spojené s částečnou uzavírkou komunikace, která se nachází v okrese Liberec, budete žádost zasílat na dopravní inspektorát Územního odboru Liberec krajského ředitelství policie Libereckého kraje). Žádost lze zaslat datovou zprávou, epodatelnou, klasickou poštou nebo osobně donést na příslušný dopravní inspektorát. Pro přehled níže uvádíme kontakty na jednotlivé dopravně inženýrské úseky (dopravní inspektoráty) služby dopravní policie v Libereckém kraji dle jednotlivých okresů. Upozorňujeme, že žádosti o stanovisko k zřízení a provozování reklamních zařízení jsou přijímány výhradně prostřednictvím příslušných správních úřadů, které budou vydávat povolení.  Stejně tak v případě žádostí o vyjádření k místní úpravě provozu (stálé dopravní značení).


Liberec
https://www.liberec.cz/cz/magistrat-radnice/odbory-magistratu/odbor-dopravy/oddeleni-silnicni-dopravni/

Jablonec nad Nisou
https://www.mestojablonec.cz/c nad Nisou

Turnov
https://www.turnov.cz/cs/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-dopravni.html

Česká Lípa
http://mucl.cz/kontakty%2Dodboru/os-1008/p1=18498

Frýdlant
https://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/mestsky-urad/odbory-a-utvary-meu/odbor-dopravy.html

Semily
https://www.semily.cz/odbor-dopravy/os-1135

Tanvald
https://www.tanvald.cz/spravamesta/kontaktymeu/#o0

Železný Brod
https://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/mestsky-urad/odbory/odbor-dopravy/

Jilemnice
http://mestojilemnice.cz/cz/infoserver/odbory-uradu/odbor-dopravy/

Nový Bor
https://www.novy-bor.cz/kontakty/os-1016/p1=3198


 

Dopravní inspektoráty: 

Okres Liberec

Silnice I., II.,III. tříd, místní a veřejně přístupné účelové komunikace

KŘP LK ÚO Dopravní inspektorát Liberec

Pastýřská 3, Liberec 1, 46001

por. Mgr. Pavel Červa
nprap. Ing. František Chlouba

974 466 258
974 466 257

epodatelna.policie@pcr.cz


Okres Česká Lípa + Jablonné v Podještědí

Silnice I., II.,III. tříd, místní a veřejně přístupné účelové komunikace

KŘP LK ÚO Dopravní inspektorát Česká Lípa

Okružní 2078, Česká Lípa

por. Bc. Jan Gallo
por. Bc. Milan Bradáč

974 471 814
974 471 822

epodatelna.policie@pcr.cz


Okres Jablonec nad Nisou

Silnice I., II.,III. tříd, místní a veřejně přístupné účelové komunikace

KŘP LK ÚO Dopravní inspektorát Jablonec n.N.

28. října 10, pošt. Přihrádka 231,  466 73 Jablonec nad Nisou

por. Ing. Elena Kvíčalová
por. Bc. Martin Radušovský

974 474 258
974 474 261

epodatelna.policie@pcr.cz


Okres Semily

Silnice I., II.,III. tříd, místní a veřejně přístupné účelové komunikace

KŘP LK ÚO Dopravní inspektorát Semily

Vysocká 225,
513 15 SEMILY

por. Ing. Jan Otmar
por. Ing. Jaroslav Bulušek 

974 475 256
974 475 257

epodatelna.policie@pcr.cz


Liberecký kraj

Silnice I. třídy (stavba, připojování sousedních pozemků, reklamní zařízení v ochranném pásmu silnice). Silnice pro motorová vozidla – kompletní agenda)

KŘP LK Odbor služby dopravní policie Liberec

Nám. Dr. E. Beneše 24,
460 32 Liberec

Kpt. Mgr. Vladimír Stránský

974 461 258

epodatelna.policie@pcr.cz

Potřebné žádosti viz níže:


4. 5. 2020
kpt. Mgr. Vladimír Stránský
Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, vrchní komisař
 

vytisknout  e-mailem