Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

dotaz ze dne 3.7.2020

Žadatel: In IUSTITIA, o.p.s.

Ze dne: 3. 07. 2020

Dotazy k incidentu ID ESSK 4691577, postoupeno z kraje Hl. m. Praha (č. j. XX) na ÚO Hradec Králové

Otázka: jak byl incident kvalifikován z hlediska trestního zákoníku? (ve všech fázích trestního řízení), tj. v rámci - a. prověřování, b. po ZUTR, c. v rámci NPO či došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu a z jakých důvodů.

Odpověď: a, b) Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob dle § 355 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku a Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod dle § 356 odst. 1 trestního zákoníku.

c) odevzdání věci podle § 159a odst. 1 písm. a) trestního řádu správnímu odboru Magistrátu města Hradec Králové, třída ČSA 408/51, 500 03 Hradec Králové, k projednání přestupku, bez bližší právní kvalifikace možného přestupkového jednání.

Otázka: na základě jakých informací byla prověřována nenávistná pohnutka? Pokud se jedná o psaný či grafický projev, prosím uveďte jeho doslovné znění.

Odpověď: časopis REFLEX článek „Hitlera na ně" ze dne 27. 09. 2018 a komunikace na sociálních sítích.

„Žádnej airsoft ale přivázat je ke sloupu a pěkně vzduchovkama" a také "Np já bych je přivázal ke drevu oblil benzínem a zapálil (smajlík)."

Otázka: o co v daném trestném činu šlo? (prosím stručně odpovězte sedm základních

kriminalistických otázek: „KDO, CO, KDY, KDE, JAK, ČÍM, PROČ")

Odpověď: podezřelý dne 15. října 2018 na sociální síti Facebook na facebookové stránce STOP týrání - tvrdší tresty Pochod za práva zvířat Praha 22. září, pod videem zobrazujícím týrání psů v romské osadě, uveřejnil pod svým veřejně přístupným facebookovým profilem komentář ve znění: „Žádnej airsoft ale přivázat je ke sloupu a pěkně vzduchovkama" a také "Np já bych je přivázal ke drevu oblil benzínem a zapálil (smajlík)."

Otázka: jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel trestného činu a jeho oběť (jejich počet, pohlaví, věk, státní příslušnost) potažmo další nepodléhající ochraně osobních údajů)?

Odpověď: muž, 10 let, ČR, žák základní školy, nezjištěny sympatie k extremismu; emotivní a zkratovitá reakce na uveřejněný videozáznam zobrazující týrání psů, bez relevance k národnostní, rasové či etnické příslušnosti osob tyranizujících zvířata.

Otázka: jakým způsobem a kdy byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen?

Odpověď: dne 26. 03. 2020 Odevzdáním věci podle § 159a odst. 1 písm. a) trestního řádu správnímu odboru Magistrátu města Hradec Králové k projednání přestupku.

Otázka: Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní

zastupitelství, kam byl návrh podán, a pod jakou spisovou značkou může být případ identifikován státním zastupitelstvím.

Odpověď: viz odpověď k otázce č. 5.

Odpověď na incident:  ID ESSK 4654063, č. j. XX, 2019 ÚO Trutnov

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje ve svém vyjádření pod č.j. KRPH-XX/ČJ- 2020-0500KR, ze dne 14. února 2020 poskytlo k požadovanému incidentu do té doby dostupné informace. Následně uvádíme, že dosud k žádným změnám ve spisovém materiálu nedošlo a případ není dosud ukončen.“

vytisknout  e-mailem