Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Žádost o spisové značky případů - dotaz ze dne 2.1.2021

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel: z Teplic
Ze dne: 2. ledna 2021

Žádost o:

1.„Spisové značky případů, u kterých jste v uplynulých šesti měsících podali státnímu zástupci návrh na podání obžaloby k soudu podle § 166 Tr. řádu včetně uvedení informací, nejlépe v rozsahu § 177 Tr. řádu. byť i v anonymizované podobě.“

2. „Spisové značky případů, u kterých jste v uplynulých šesti měsících zahájili trestní stíhání podle § 160 Tr. řádu za trestné činy Vydírání ( § 175), Pomluva ( § 184), Podvod (§ 209), Porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220), Poškození věřitele (§ 222), Zvýhodnění věřitele (§ 223), Způsobení úpadku (§ 224), Porušení povinnosti v insolvenčním řízení (§ 225), Pletichy v insolvenčním řízení ( § 226), Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku (§ 227), Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění (§ 254), Zneužití informace a postavení v obchodním styku (§ 255), Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (§ 337).

Včetně uvedení názvu státního zastupitelství, jména a příjmení státního zástupce, uvedení spisové značky, pod kterou dozoruje zmiňovaný případ a další dostupné informace, nejlépe v rozsahu § 177 Tr. řádu. byť i v anonymizované podobě.“

3. „Spisové značky případů, u kterých jste v uplynulých šesti měsících zahájili trestní stíhání podle § 160 Tr. řádu včetně uvedení názvu státního zastupitelství, jména a příjmení státního zástupce, uvedení spisové značky, pod kterou dozoruje zmiňovaný případ a další dostupné informace, nejlépe v rozsahu § 177 Tr. řádu. byť i v anonymizované podobě. Jestliže získání informací vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejich poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá. Například ve formě seznamu spisových značek trestních spisů a dalších údajů, které k těmto případům existují a jsou stažitelné z elektronického informačního systému Policie ČR.“

Odpověď na žádost:

Vzhledem k tomu, že Vaše elektronické podání nebylo v souladu s § 14 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podáno Krajskému ředitelství policie Královéhradeckého kraje prostřednictvím elektronické podatelny Policie České republiky, jejíž adresa (epodatelna.policie@pcr.cz) je zveřejněna na internetových stránkách policie (www.policie.cz), není toto podání dle § 14 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. žádostí o informace ve smyslu tohoto zákona, a není tudíž vyřizováno v režimu tohoto zákona.  

 Vaše žádosti jsme sloučili do jedné odpovědi a v příloze zasíláme čísla jednací příslušných spisů ve formátu xlsx (3 záložky v rámci 1 souboru).

Současně sdělujeme, že vyhledání ostatních Vámi požadovaných informací by vyžadovalo mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., za které by povinný subjekt v případě, že by podání bylo vyřizováno v režimu zákona č. 106/1999 Sb., vyžadoval úhradu. Vzhledem k formulaci Vašeho podání, kde netrváte na poskytnutí požadovaných informací v plném rozsahu z důvodu zpoplatnění, poskytujeme Vám informace v omezeném rozsahu.

vytisknout  e-mailem