Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dotaz ze dne 11. 11. 2019.

Žadatel: z Olešnice v Orlických horách
Ze dne: 11. 11. 2019

Dotaz:
"Dne 3. února 2018 jsem podal žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999
Sb. v souvislosti s trestním řízení ve věcí č.j. KRPH-XX/TČ-2017-050781.
V žádosti jsem, mimo jiné, požadoval poskytnutí následujících informací:
„1. Zda součástí podaného trestního oznámení podle výsledků kontroly ze dne 10.04.2017
1a) byla, v souladu s usnesením č.11 VZOZ ze dne 26.04.2017, také nesrovnalost ve věci
položky poř. č. 415 ze dne 20.8.2012 a poř. č. 216 ze dne 23.8.2012 v ověřovací knize
1b) byla, v souladu s usnesením č.11 VZOZ ze dne 26.04.2017, také nesrovnalost ve věci
položky poř. čísla 220 - 222 ze dne 3.9.2012 v ověřovací knize a dokladu o zaplacení č.
555 ze dne 3.9.2012
1c) byla, v souladu s usnesením č.11 VZOZ ze dne 26.04.2017, také nesrovnalost ve věci
položky poř. č. 243 ze dne 16.1.2013 v ověřovací knize a platebního dokladu č. 72
1d) byla, v souladu s usnesením č.11 VZOZ ze dne 26.04.2017, také nesrovnalost ve věci
položky poř. čí. 251 ze dne 26.2.2013 v ověřovací knize a platebního dokladu č. 133
1e) byla, v souladu s usnesením č.11 VZOZ ze dne 26.04.2017, také nesrovnalost ve věci
smlouvy pracovní označení č.1 ze dne 20.01.2010 neschválená zastupitelstvem
1f) byla, v souladu s usnesením č.11 VZOZ ze dne 26.04.2017, také nesrovnalost ve věci
smlouvy pracovní označení č.2 ze dne 01.03.2010 se zfalšovaným datem a neschválená
zastupitelstvem
1g) byla, v souladu s usnesením č.11 VZOZ ze dne 26.04.2017, také
nesrovnalost ve věci smlouvy pracovní označení č.3 ze dne 01.01.2012 neschválená
zastupitelstvem ?
1h) byla, v souladu s usnesením č.11 VZOZ ze dne 26.04.2017, také nesrovnalost ve věci
dodatku č.1 ze dne 01.03.2016 neschválený zastupitelstvem ?
2) Pokud je odpověď na některý z bodů 1a) až 1h) ANO, žádám o poskytnutí kopie
dokumentu ze kterého je zřejmé, že se tak stalo."
Ohledně výše uvedených bodů žádosti jsem obdržel Rozhodnutí č. j.: KRPH-XX-3/ČJ-
2018-050781 ze dne 16. února 2018, kterým byla žádost (ve věci výše uvedených bodů) podle ustanovení § 15 odst. 1) a § 16a odst. 5 se na základě ustanovení § 11 odst. 4 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. částečně odmítnuta.
Žádost o informace se v bodech 1 a 2 přímo týkala trestního řízení vedeného pod č. j. KRPH- XX/TČ-2017-050781 a směřovala k obsahu uvedeného trestního spisu. Toto trestní řízení nebylo v době podání žádosti ukončeno, tj. jednalo se o probíhající trestní řízení ve smyslu § 11 odst. 4 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. V souladu s uvedeným ustanovením zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt informaci neposkytl. Protože je více než pravděpodobné, že trestní řízení ve věcí č.j. KRPH-XX/TČ-2017- 050781, již bylo ukončeno žádám:
1a1) Vyhodnotila Policie České republiky věc uvedenou v bodu 1a jako trestný čin ?
1a2) Vyhodnotila Policie České republiky věc uvedenou v bodu 1a jako přestupek ?
1a3) Vyhodnotila Policie České republiky věc uvedenou v bodu 1a jako věc, kterou nebyl  spáchán ani trestný čin, ani přestupek?
2b1) Vyhodnotila Policie České republiky věc uvedenou v bodu 1b jako trestný čin ?
2b2) Vyhodnotila Policie České republiky věc uvedenou v bodu 1b jako přestupek ?
2b3) Vyhodnotila Policie České republiky věc uvedenou v bodu 1b jako věc, kterou nebyl spáchán ani trestný čin, ani přestupek ?
3c1) Vyhodnotila Policie České republiky věc uvedenou v bodu 1c jako trestný čin ?
3c2) Vyhodnotila Policie České republiky věc uvedenou v bodu 1c jako přestupek ?
3c3)Vyhodnotila Policie České republiky věc uvedenou v bodu 1c jako věc, kterou nebyl spáchán ani trestný čin, ani přestupek ?
4d1) Vyhodnotila Policie České republiky věc uvedenou v bodu 1d jako trestný čin ?
4d2) Vyhodnotila Policie České republiky věc uvedenou v bodu 1d jako přestupek ?
4d3) Vyhodnotila Policie České republiky věc uvedenou v bodu 1d jako věc, kterou nebyl spáchán ani trestný čin, ani přestupek ?
5e1) Vyhodnotila Policie České republiky věc uvedenou v bodu 1e jako trestný čin ?
5e2) Vyhodnotila Policie České republiky věc uvedenou v bodu 1e jako přestupek?
5e3) Vyhodnotila Policie České republiky věc uvedenou v bodu 1e jako věc, kterou nebyl spáchán ani trestný čin, ani přestupek ?
6f1) Vyhodnotila Policie České republiky věc uvedenou v bodu 1f jako trestný čin ?
6f2) Vyhodnotila Policie České republiky věc uvedenou v bodu 1f jako přestupek ?
6f3) Vyhodnotila Policie České republiky věc uvedenou v bodu 1f bodu 1f jako věc, kterou nebyl spáchán ani trestný čin, ani přestupek ?
7g1) Vyhodnotila Policie České republiky věc uvedenou v bodu 1g jako trestný čin ?
7g2) Vyhodnotila Policie České republiky věc uvedenou v bodu 1g jako přestupek ?
7g3) Vyhodnotila Policie České republiky věc uvedenou v bodu 1g jako věc, kterou nebyl spáchán ani trestný čin, ani přestupek?
8h1) Vyhodnotila Policie České republiky věc uvedenou v bodu 1h jako trestný čin ?
8h2) Vyhodnotila Policie České republiky věc uvedenou v bodu 1h jako přestupek ?
8h3) Vyhodnotila Policie České republiky věc uvedenou v bodu 1h jako věc, kterou nebyl spáchán ani trestný čin, ani přestupek ?"

Odpověď na žádost:
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. předmětnou žádost posoudilo a poskytuje následující informace.
Policie ČR provedla šetření k dotazovaným věcem označovanými 1a až 1h a ve věci rozhodla, že se nejedná o trestný čin ani přestupek.

Zveřejnila: por. Magdaléna Vlčková
 

vytisknout  e-mailem