Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žádost týkající se výjezdů PČR na konktrétní adresu

Žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka zaslala na Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje dne 16. 1. 2019 doporučeným dopisem opětovnou žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., kde se domáhá sdělení následujících informací:

1.) „Na základě faktu, že jsem matka a tedy zákonný zástupce nezletilé xxx – příloha č. 1 RL nezletilé, která je majitelkou statku xxx (celého objektu včetně pozemků – v katastrálním území xxx, obci a okrese xxx, zapsané v katastru nemovitostí o KÚ pro KK – katastrální pracoviště xxx na LV xxx na výše zmíněném adresním místě) kterou mám ve své péči,

2.) Vás uctivě žádám o informaci, zda došlo k výjezdu policie na výše uvedenou adresu xxx v období posledních 6-ti měsíců. (červen – listopad 2018). (Nevím, na jakém oddělení došlo k výjezdu, zřejmě by to bylo registrované na centrále, kde se registruji výjezdy).

3.) Statek spravuje otec nezletilé xxx s kterým jsme ve vážné kolizi bez toho, abych měla jakýkoliv přístup a přehled o tom, kdo na statku bydlí, kdo se zde pohybuje, jak se statkem nakládá. Nemám žádný přístup do areálu a informace o tom, co se na dané adrese děje. Otec žije na statku a užívá ho dle svého uvážení bez toho, aby informoval mou osobu či opatrovnický soud, který právě nařídil jednání v rámci ustanovení správce majetku nezletilé xxx.

4.) Dle informaci obyvatel xxx, kteří se na mě obrátili, zatím neoficiální cestou se slovy “ Co se děje na statku v xxx– xxx!?“ … viz výše uvedená adresa, kde mě informovali o tom, že dochází k výjezdům policie. Obrátili se na mě, jako na zákonného zástupce nezletilé majitelky xxx a já se tedy touto cestou obracím na Vás s žádosti o informace. Mohlo se jednat i o nájemníky, které zde pravděpodobně otec nezletilé ubytovává a to bez mého vědomí. Informace jsou pro mě důležité i proto, že je nezletilá xxx (xxx– majitelka objektu) v rámci styku otce xxx s nezletilou xxx určeného soudem jezdí 1 x za 14 dní s otcem xxx na statek v xxx.

5.) Pokud by zde byl výjezd registrován (či dokonce opakovaně) ráda bych požádala o informace kdy a z jakého důvodu zde k výjezdu policie došlo, jelikož se také jako matka nezletilé velmi bojím o její zdraví a bezpečí.“ 

Povinný subjekt tuto žádost posoudil a vydal totožné Rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů z důvodu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 8a téhož zákona a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve spojení se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

zpracovala: mjr. Mgr. Kateřina Böhmová

vytisknout  e-mailem