Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žádost týkající se poskytnutí vyúčtování znaleckých posudků

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., 

Dne 12. října 2018 zaslal žadatel datovou zprávou žádost na Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žádá: „poskytnutí kopií (v elektronické podobě) vyúčtování znaleckých posudků znalcem XX, IČ XX, se sídlem XX, pro nadepsaný policejní orgán v kalendářním roce 2018. Konkrétně se jedná o 3 listiny – likvidace znalečného (vyúčtování) na celkovou částku 23 050 Kč, která byla vyplacena ze státního rozpočtu, z kapitoly spravované nadepsaným policejním orgánem.“

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt Vám sděluje následující informace:
Při vypracování Vaší žádosti, kterou jste zaslal na Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje dne 2. října 2018 evidovanou pod Č.j. KRPK-78065/ČJ-2018-1900KR došlo k záměně roku u jednoho znaleckého posudku. Ve vaší žádosti z 2. října 2018 jste požadoval znalecké posudky znalce XX za období 2015, 2016, 2017 a 2018. Vaší žádosti jsme vyhověli a sdělili vám, že v tomto období jsme uvedenému znalci zaplatili 3 faktury ve výši 23 050 Kč. Bohužel jeden ze 3 znaleckých posudků není z požadovaného období, ale z roku 2014. S ohledem na nastalé skutečnosti vám tak zasílám 2 kopie „Likvidace znalečného a nákladů za vypracování znaleckého posudku“ v celkové částce 13 600 Kč. V dokumentech jsme znečitelnili informace týkající se osobní povahy či třetích osob.

zpracovala: mjr. Mgr. Kateřina Böhmová

vytisknout  e-mailem