Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Žádost podle zákona 106/1999 Sb.

Odpověď ze dne 28. prosince 2020. 

Dotaz žadatele:

Policie České republiky, jakožto povinný subjekt dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jednající prostřednictvím ředitele Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje (dále jen „krajské ředitelství“), posoudilo žádost o poskytnutí informace ze dne 4. prosince 2020 vedenou pod č. j. KRPB-229646-1/ČJ-2020-0600KR.

Poskytnutá odpověď:

Žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., ze dne 4. prosince 2020, vedenou pod č. j. KRPB-229646-1/ČJ-2020-0600KR, se podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. a na základě ustanovení § 7 téhož zákona ve spojení s ustanovením § 2 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, o d m í t á, ve vztahu k poskytnutí požadovaného dokumentu v celém rozsahu jeho znění, který je krajským ředitelstvím evidovaný pod č. j. V10/2020-KRPB-KR, neboť povinný subjekt neposkytne informaci, je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup.

por. Bc. Petr Vala, 28. prosince 2020.

vytisknout  e-mailem