Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Žádost podle zákona 106/1999 Sb.

Odpověď ze dne 18. listopadu 2020. 

Dotaz žadatele:

Dne 3. listopadu 2020 byla na Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje (dále jen „krajské ředitelství“) doručena prostřednictvím datové schránky Vaše žádost, ve které požadujete poskytnout následující informace:

1. Informaci z jakých dat Policie ČR vycházela při formulaci výše zmíněného stanoviska.


2. Informaci, kolikrát Policie ČR za poslední rok měřila / kontrolovala rychlost vozidel projíždějících ul. Kníničská v místě přechodu pro chodce nacházejícího se v úrovni Svratecká, v městské části Brno – Komín.

3. Informaci, jaké procento vozidel z celkového počtu měření, viz bod 2. výše, překročilo dovolenou rychlost 50km/h.

4. Informaci, kolikrát Policie ČR za poslední rok kontrolovala jízdu na červenou vozidel projíždějících ul. Kníničská v místě přechodu pro chodce nacházejícího se v úrovni ul. Svratecká, v městské části Brno – Komín.

5. Informaci, kolik vozidel dle bodu 4. výše, projelo přes uvedený přechod na červenou.


6. Stanovisko Policie ČR Jmk, ve kterém odmítá / znemožňuje instalaci informativního měřiče rychlosti ul. Kníničská v místě přechodu pro chodce nacházejícího se v úrovni ul. Svratecká, v městské části Brno – Komín.“.

Poskytnutá odpověď:

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám k žádosti sděluji následující:

K bodu č. 1 žádosti uvádím, že statistická data uvedená ve vyjádření Specializovaného pracoviště dopravního inženýrství krajského ředitelství, evidovaného pod č. j. KRPB-115129-1/ČJ-2020-0600DI-KOL ze dne 8. července 2020, byla čerpána z veřejně přístupné internetové aplikace „Dopravní nehody v ČR“ provozované Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., IČ 44994575, se sídlem Líšeňská 33a, 636 00 Brno. Data jsou této veřejně výzkumné instituci poskytována Policií ČR.

K Vámi požadovaným informacím v bodě č. 2 žádosti je třeba předně uvést, že výkon služby zaměřený na dodržování rychlosti lze realizovat dvěma způsoby, stacionárně a dynamicky. Hlídka tedy k měření rychlosti jízdy používá mobilní nebo stacionární technické prostředky. V návaznosti na výše uvedené sděluji, že v předmětném úseku nelze ustanovit likvidační stanoviště (stavebně a technicky k tomu dané místo není uzpůsobeno) a tudíž nelze provádět měření rychlosti stacionární formou. Dohled je prioritně v daném úseku sil. č. II/384 prováděn formou dohledu z jedoucího vozidla. Počet provedených kontrol rychlosti v tomto konkrétním místě nelze dohledat, tato informace není evidována v systému.

V kontextu odpovědi k bodu č. 2 sděluji k bodu č. 3 žádosti, že krajské ředitelství v interním informačním systému neeviduje požadovaný počet, vyjádřený procentuálně, stacionárně ani dynamicky provedených měření překročení stanovené rychlosti jízdy.

K bodu č. 4 žádosti sděluji, že požadavek v podobě kontroly jízdy vozidel na červený signál „stůj“ v dané lokalitě a v daném období nebyl instruktáží určen, pokud se tak hlídka rozhodla v rámci běžného výkonu služby, nelze opět tuto informaci dohledat, neboť není evidována.

K bodu č. 5 žádosti sděluji s odkazem na odpověď k bodu č. 4, že krajským ředitelstvím nebyla řešena za dané období jízda na červený signál „stůj“ přes přechod v daném místě.

K bodu č. 6 žádosti Vám povinný subjekt poskytuje v příloze tohoto přípisu požadovanou kopii vyjádření Specializovaného pracoviště dopravního inženýrství pod č. j. KRPB-115129-1/ČJ-2020-0600DI-KOL ze dne 8. 7. 2020.

Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.

por. Bc. Petr Vala, 28. prosince 2020.

vytisknout  e-mailem