Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Žádost podle zákona 106/1999 Sb.

Odpověď ze dne 22. prosince 2020. 

Dotaz žadatele:

Dne 10. prosince 2020 byla na Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje (dále jen „krajské ředitelství“) doručena prostřednictvím datové schránky Vaše žádost, ve které požadujete poskytnout informace:
„…týkajících se nemovitosti Střelnice Sudický dvůr, jež se nachází zejména na pozemku parc. č. 541/4 a pozemku parc. č. 541/3 v obci Sudice, katastrální území Sudice u Boskovic, jak je zapsáno na LV č. 441 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj Katastrální pracoviště Boskovice. …. anonymizované kopie rozhodnutí o povolení k provozování výše uvedené střelnice včetně jejího provozního řádu.“.

Poskytnutá odpověď:

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám k žádosti sděluji následující:
Vámi požadované dokumenty Vám zasíláme v příloze tohoto přípisu. Vzhledem k tomu, že ve své žádosti požadujete předmětné listiny  anonymizované podobě, předpokládáme, že netrváte na formálním vydání rozhodnutí o odmítnutí části žádosti dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., z důvodu ochrany osobních údajů obsažených na poskytnutých dokumentech. V opačném případě, se na nás prosím obraťte a rozhodnutí bude povinným subjektem vydáno ex post.

Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.

por. Bc. Petr Vala, 28. prosince 2020.

vytisknout  e-mailem