Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Žádost podle zákona 106/1999 Sb.

Odpověď ze dne 10. listopadu 2020. 

Dotaz žadatele:

Žádá dle zákona č. 106/99Sb o informace, kdy policie tuto žádost začala řešit, kolik lidí na to nasadila, kdy začala proud tranzitních kamionů omezovat, a kdy tento zásah byl ukončen z důvodu přesměrování tranzitujících kamionu do předepsaných komunikací, tj. k návratu k normálnímu stavu

V případě, že se stále jednalo o mimořádný stav, a bylo nezbytně nutné provoz do Bosonoh odklánět, žádá o informace dle zákona 106/99Sb, kdo k tomu dal příkaz, na jaký časový úsek, kdo o tom z vedení MČ informován a jakým způsobem byla řešena bezpečnost průjezdu tranzitní těžké dopravy a jakým způsobem zabezpečeno zdraví a majetek občanů Bosonoh.

Poskytnutá odpověď:

Povinný subjekt nemá k dispozici počet policistů, v systému není evidována. Podnět žadatele byl předán DI Brno město a následně hlídkám vykonávajícím službu se zaměřením na kontrolu řidičů kamionů v dané oblasti.

Vzhledem k tomu, že dálnice D1 na 198 km ve směru na Brno byla dne 23. září 2020 ve 22:50 hod. stále uzavřena, z podstaty této skutečnosti povinný subjekt neeviduje informace o době omezování proudu tranzitních kamionů a ukončení zásahu z důvodu přesměrování kamionů do předepsaných komunikací. 

Dojde-li k dopravní nehodě, jsou prováděna prvotní a neodkladná opatření na místě nehody, mezi něž patří i uzavření místa dopravní nehody na dobu nezbytně nutnou k odstranění následků, zjišťování příčin a zdokumentování dopravní nehody, rovněž tak i provedení odkladu silničního provozu. V daném případě bylo přistoupeno k těmto opatřením na dobu nezbytně nutnou. 

Ve smyslu výše uvedeného krajské ředitelství neeviduje informaci o příkazu k odklonu dopravu, ani případně o následných opatřeních k odkladu dopravy, ani k časovému úseku a ani k informovanosti vedení z městské části Bosonohy, a to v časové návaznosti na uskutečněné telefonáty. 

K informacím ohledně způsobu řešení bezpečnosti průjezdu kamionů a zabezpečení zdraví a majetku občanů Bosonoh sdělujeme, že hlídkám byla předána oznámení se zaměřením na kontrolu řidičů kamionů, blíže specifikované úkony v systému nejsou evidovány. 

por. Bc. Petr Vala, 28. prosince 2020.

vytisknout  e-mailem