Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Žádost podle zákona 106/1999 Sb.

Odpověď ze dne 30. listopadu 2020. 

Dotaz žadatele: 

Dne 12. listopadu 2020 byla Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje (dále jen „krajské ředitelství“) postoupena k vyřízení územním odborem Břeclav žádost ze dne 31. října 2020, ve které požadujete poskytnout následující informace:

„kopii meritorního rozhodnutí ve věci trestního řízení, které bylo zahájeno na pokyn Okresního státního zastupitelství v Břeclavi dne 31. 10. 2019 a bylo vedeno pod č.j. KRPB-136403/TČ-2019-060481.“.

Poskytnutá odpověď:

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, bylo sděleno následující:

Krajské ředitelství v příloze tohoto přípisu zasílá požadovanou kopii usnesení o odložení trestního řízení dle ustanovení § 159a odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, evidovanou pod č. j. KRPB-136403-110/TČ-2019-060481 ze dne 26. června 2020. Krajské ředitelství přistoupilo z důvodu ochrany osobních údajů fyzických osob obsažených na poskytnuté listině k vydání rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnuté informace dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Rozhodnutí je zasíláno pod č. j. KRPB-212625-2/ČJ-2020-0600KR ze dne 30. listopadu 2020. Povinný subjekt znečitelnil dotčené údaje na předmětných dokumentech.

Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.

por. Bc. Petr Vala, 28. prosince 2020.

vytisknout  e-mailem