Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Žádost podle zákona 106/1999 Sb.

Odpověď ze dne 29. dubna 2021 

Dotaz žadatele: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - poskytnutí informace

Dne 26. dubna 2021 byla na Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje (dále jen „krajské ředitelství“) doručena prostřednictvím datové schránky Vaše žádost, v níž žádáte „o zaslání anonymizovaného rozhodnutí ve věci sp. zn. KŘP JmK

Odpověď:

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám k žádosti sděluji následující:

Krajským ředitelstvím ve věci vedené pod č. j. KŘP JmK nebylo ke dni podání Vaší žádosti zatím vydáno žádné rozhodnutí. Vámi požadovanou informaci nemá krajské ředitelství k dispozici, jinými slovy tato informace zatím neexistuje

a není tedy naplněna dikce ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., dle kterého se informací ve smyslu informačního zákona rozumí „… jakýkoliv obsah nebo jeho část

v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.“.  

Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.

vytisknout  e-mailem