Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Žádost podle zákona 106/1999 Sb.

Odpověď ze dne 20. září 2021 

 

Dotaz žadatele:

Dne 16.09.2021 byla Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje (dále jen „krajské ředitelství“) doručena prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v níž žádáte o poskytnutí následujících informací:

1) Zda bylo na p.č. xxxx/x, k.ú. Klobouky u Brna zahájeno stavební řízení

 2) Zda bylo na p.č. xxxx/x, k.ú. Klobouky u Brna vydáno stanovisko k umístění stavby, případně kdy

 3) Zda bylo na p.č. xxxx/x, k.ú. Klobouky u Brna vydáno stavební povolení, případně kdy

 4) Zda byla na p.č. xxxx/x, k.ú. Klobouky u Brna zahájena stavba

 5) Zda na p.č. xxxx/x, k.ú. Klobouky u Brna neprobíhá řízení o změně stavby před jejím dokončením“.

Odpověď:

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám k žádosti sdělujeme následující:

K Vámi požadovaným informacím pod body 1, 3, 4 a 5 uvádíme, že dané informace nemáme k dispozici, neboť ve věci nejsme věcně a místně příslušným orgánem. V uvedených otázkách se doporučujeme obrátit na místně a věcně příslušný orgán, kterým je Městský úřad Hustopeče, Odbor přestupků a silničního hospodářství, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče, popřípadě na Městský úřad Klobouky u Brna, Stavební úřad, nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna.

K Vámi požadované informaci pod bodem 2 uvádíme, že k předmětné parcele číslo xxxx/x evidujeme žádost o stanovisko k projektové dokumentaci "Klobouky u Brna, ulice xxxx a xxxx" od společnosti xxxxxxxxxx., xxxxxxxxxx., xxxxxxxxxx. a na něj navazující naše stanovisko pro územní řízení pod č. j. KRPB-xxxx-x/ČJ-2017 ze dne 26.06.2017.

Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinný subjekt nemá.

vytisknout  e-mailem