Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Žádost o usnesení a znalecký posudek

Žadatel zažádal o usnesení ve věci a znalecký posudek 

Žádost a odpověď: 

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen "zákon")

V označené věci zastupujíce .... (plnou moc připojuji), žádám tímto ve smyslu § 4a odst. 2 písm. b) zákona o zaslání kopie usnesení o odložení věci z 1.... výše uvedeného č.j. a kopie písmoznaleckého posudku, který byl zpracován ohledně ......“

Povinný subjekt žádost posoudil a jako částečnou odpověď poskytl kopii vyžádaného usnesení o odložení podle § 159a odst. 1 zákona o trestním řízení soudním (trestní řád). Dále konstatoval, že poskytnutý dokument obsahoval osobní údaje a další informace, které bylo nutné anonymizovat (znečitelnit). Neposkytnutí údajů (informací) a vyžádaného znaleckého posudku bylo předmětem rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti podle InfZ, proti kterému žadatel podal odvolání. Ministerstvo vnitra ČR, jakožto nadřízený orgán, rozhodnutím zrušilo rozhodnutí povinného subjektu a vrátilo mu věc k novému projednání.

Povinný subjekt opětovně žádost posoudil. Poskytuje elektronický obraz požadovaného usnesení (vedeno pod č. j. ...), které oproti dřívějšku dostálo změn, a to v návaznosti na poskytnutou přílohu č. 2 – elektronický obraz vyžádaného znaleckého posudku z oboru kriminalistiky, odvětví zkoumání ručního písma ( vedeno pod č. j. ...).

Pro účely zveřejnění dálkovým způsobem je zde pouze doprovodná informace o poskytnutí dokumentů, neboť tyto obsahují osobní údaje a údaje projevů osobní povahy. 

vytisknout  e-mailem