Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Žádost o sdělení k počtu spáchaných trestných činů

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost o informace – odpověď

Žadatel žádá o sdělení informací k počtu spáchaných trestných činů

Žadatel podal žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáhá následujících informací, cituji: 

"a) Počet spáchaných trestných činů v městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky stanovený jednotlivě dle klasifikace kriminality (např. počet spáchaných trestných činů klasifikovaných jako násilná trestná činnost, nebo mravnostní trestná činnost, nebo krádeže vloupáním, nebo krádeže atd.) v následujících obdobích od 1.1.2017-30.6.2017, 1.7.2017-31.12.2017, 1.1.2018-30.6.2018, 1.7.2018-31.12.2018, 1.1.2019 -30.6.2019, 1.7.2019-31.12.2019, 1.1.2020 do 30.6.2020,                                                                                                                                                                                                                                               b) z toho počet spáchaných trestných činů osobami s adresou trvalého pobytu v městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky (opět v rámci výše uvedené klasifikace),                                        

c) z toho z toho počet spáchaných trestných činů osobami s bydlištěm v městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky (faktickým místem pobytu, opět v rámci výše uvedené klasifikace).

d) Počet spáchaných trestných činů v městském obvodě Moravská Ostrava a přívoz stanovený jednotlivě dle klasifikace kriminality (např. počet spáchaných přestupku klasifikovaných jako násilná trestná činnost, nebo mravnostní trestná činnost, nebo krádeže vloupáním, nebo krádeže atd.) v následujících obdobích od 1.1.2017-30.6.2017, 1.7.2017-31.12.2017, 1.1.2018-30.6.2018, 1.7.2018-31.12.2018, 1.1.2019 -30.6.2019, 1.7.2019-31.12.2019, 1.1.2020 do 30.6.2020,                                                                                                                                                                               

 e) z toho počet spáchaných trestných činů osobami s adresou trvalého pobytu v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz (opět v rámci výše uvedené klasifikace),                                              

f) z toho z toho počet spáchaných trestných činů osobami s bydlištěm v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz (faktickým místem pobytu, opět v rámci výše uvedené klasifikace).“        

Povinný subjekt žádost posoudil a poskytuje Vám informace:     

K bodům a) a d) Vám zasíláme přílohou dokument - statistiku trestných činů za požadované období za obvodní oddělení Ostrava Mariánské Hory, obvodní oddělení Ostrava-střed a obvodní oddělení Moravská Ostrava a Přívoz Městského ředitelství policie Ostrava. K tomu dodáváme, že statistiky kriminality se vedou podle územních obvodů obvodních oddělení Policie ČR, nikoliv podle městských obvodů statutárních měst, případně jiných částí měst, ulic apod. Území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky spadá převážně pod územní obvod obvodního oddělení Ostrava Mariánské Hory Městského ředitelství policie Ostrava. Území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz spadá pod územní obvody obvodního oddělení Ostrava-střed a obvodního oddělení Ostrava Přívoz Městského ředitelství policie Ostrava. Statistikami vedenými podle městských obvodů povinný subjekt nedisponuje. K bodu b), c), e), f) uvádíme, že součástí vedení statistiky není vykazování počtu spáchaných trestných činů ve spojení s adresou trvalého pobytu pachatele ani s jeho faktickým místem pobytu. Žádný právní předpis povinnému subjektu neukládá, aby takovou konkrétní formu statistiky vedl, tedy aby takovouto informací disponoval. Neuplatní se zde proto Vámi citovaná judikatura, neboť ta pro povinný subjekt primárně předpokládá povinnost mít určitou informaci k dispozici. Povinný subjekt tak shrnuje, že zjištění takové informace dle Vámi požadované klasifikace by vedlo k vytvoření nové informace, přičemž ustanovení § 2 odst. 4 InfZ vyjímá z povinnosti poskytovat informace právě vytváření nových informací. Navíc faktické místo pobytu pachatele může být pro povinný subjekt zcela neznámou, tedy neexistující informací (nebývá vždy osobami uvedeno). 

vytisknout  e-mailem