Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Žádost o poskytnutí informace k uděleným odměnám příslušníkům Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje

DOTAZ
Dne 31. října 2012 obdrželo Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (dále jen „povinný subjekt“) žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tento zákon“). V podání žadatel požaduje informace, které se vztahují k uděleným odměnám příslušníků povinného subjektu za období let 2010 až 2011. Žadatel označil otázky body 1 až 4.
 
ODPOVĚĎ
Na základě analýzy podání povinný subjekt vydal v souladu s ust. § 15 tohoto zákona a za použití ust. § 8a tohoto zákona rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, kdy povinný subjekt žadateli poskytl informace pouze k bodu č. 4, neboť informace, které se týkají osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje, povinný subjekt poskytne jen v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Žadatel se prostřednictvím povinného subjektu proti tomuto rozhodnutí odvolal k Ministerstvu vnitra České republiky (dále jen „věcně příslušný odvolací orgán“).
Následně dne 2. ledna 2013 bylo povinnému subjektu doručeno rozhodnutí věcně příslušného odvolacího orgánu, ve kterém se podle ust. § 90 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů napadané rozhodnutí povinného subjektu ruší a celá věc se vrací k novému projednání.
Na základě shora uvedených skutečností a po opětovném posouzení tohoto podání povinný subjekt vydal dne 15. ledna 2013 nové rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, ve kterém žadateli poskytl informace k bodům 1 až 4 (písemný přehled informací, s výjimkou služebního zařazení policistů s příplatkem za vedení od tarifní třídy 8 a výše a policistů na pozicích tzv. koordinátorů).

kpt. Mgr. Michal Pižurin

 

 

vytisknout  e-mailem