Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Žádost o poskytnutí informace k trestním spisům z let 2009 až 2012

DOTAZ
Dne 23. října 2012 a následně dne 24. října obdrželo Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (dále jen „povinný“) žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tento zákon“). V podání žadatel požaduje informace, které se vztahují k trestním případům pěstování konopí z let 2009 až 2012.
 

ODPOVĚĎ
Na základě analýzy podání povinný vydal v souladu s ust. § 15 tohoto zákona a za použití ust. § 3 odst. 3 tohoto zákona a ust. § 2 odst. 4 tohoto zákona rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, neboť povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Dne 13. listopadu 2012 se žadatel proti rozhodnutí povinného odvolal k Ministerstvu vnitra České republiky.
 

kpt. Mgr. Michal Pižurin
 

vytisknout  e-mailem