Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

ÚSTECKÝ KRAJ - Žádost o poskytnutí kopií výslechů. 

Dotaz:

le zákona č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném 1/ Dle zákona č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím a také jakožto  oznamovatele/účastníka řízení o přestupku Vás žádám o zaslání kopie z výslechu pana xxx a pokud k tomu došlo, tak i z výslechu paní xxx, která byla uváděna v druhém oznámení. Dále prosím o zaslání čísel jednacích a datumů, kdy byli obě věci předány na místně příslušný  přestupkový orgán MM Děčín.

1. Oznámení se týkalo odcizení a znehodnocení SPZ xxx

2. Oznámení se týkalo Wi Fi síť s názvem „xxx"

Odpověď:

K bodu 1 žádosti Vám povinný subjekt v příloze tohoto sdělení poskytuje odložení věci pod č. j. KRPU-172669/PŘ-2021-040236, věc tedy nebyla oznámena Magistrátu města Děčín k projednání přestupku.

K bodu 2 žádosti Vám povinný subjekt sděluje, že tuto část žádosti posoudil jako žádost o nahlédnutí do spisu, neboť tak sám žadatel z pozice účastníka řízení žádá, kdy výslovně požaduje kopie výslechů dvou konkrétních osob. 

12.4.2022

vytisknout  e-mailem