Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

ÚSTECKÝ KRAJ - Policistka OOP Klášterec n. O., kniha jízd, skartace, pojištění vozidel 

Dotaz:

  1. Jakým způsobem a dle jakých kritérií je využíváno služební vozidlo policistkou ... toho času ve služebním poměru u PČR v Klášterci nad Ohří, žádám o doložení knihy jízd za období od 1.8.2020 do 31.12.2020.
  2. Dále u které pojišťovny jsou pojištěna služební vozidla PČR obvodního oddělení Klášterec nad Ohří.
  3. Dle jakého Spisového a skartačního řádu probíhá skartační řízení na obvodním oddělení PČR Klášterec nad Ohří a kdy toto řízení proběhlo naposledy? Prosím o doložení skartačního protokolu.
  4. Od kdy je ve služebním poměru u PČR obvodního oddělení Klášterec nad Ohří policistka ... a žádám o doložení služebního postupu a zvyšování hodnosti od počátku jejího služebního poměru u Policie ČR.

Odpověď:

Ad 2)

Vozidla obvodního oddělení Klášterec nad Ohří jsou zařazena v systému IZS a splňují podmínku dle § 5 odst. 1 písm. b) nebo c) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). Jsou to tzv. vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti, vztahuje se proto na ně výjimka z povinnosti uzavřít pojistnou smlouvu dle § 5 jmenovaného zákona.

Ad 3)

Skartační řízení u obvodního oddělení Klášterec nad Ohří bylo provedeno podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, a podle pokynu policejního prezidenta č. 170/2015, spisový řád. Skartační řízení proběhlo naposledy v červnu 2020. Skartační řízení je prováděno vždy za celý útvar Policie České republiky Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje dohromady. Dokument Archivu Policie České republiky ze dne 15. 7. 2020 (bez příloh) „Skartační Protokol o provedeném skartačním řízení u Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje“ je žadatelce poskytnut a je přílohou tohoto sdělení.  

Ad 1) a 4)

Bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti z důvodu § 11 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb.


22. 1. 2021

vytisknout  e-mailem