Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

ÚSTECKÝ KRAJ - Parkování u služebny OOP Trnovany. 

Dotaz:

„Důvod k parkování a vjezdu vozidel RZ 9U88321 a RZ 3SB1665 na parcelu č. 1297/51 (Teplice-Trnovany), jejíž vlastníkem je Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje.

Jak vjezd a parkování těchto vozidel na tomto pozemku, který je dle katastru nemovitostí veden jako zeleň, souvisí s výkonem povinností Policie České republiky.

Existuje-li nějaký písemný dokument (povolení k vjezdu a k parkování), žádám o jeho kopii.“.

Odpověď:

1/ Důvodem k parkování a vjezdu vozidel reg. zn. 9U88321 a reg. zn. 3SB1665 na parcelu č. 1297/51, která je v příslušnosti Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje v rámci hospodaření s majetkem státu, je výkon služby policistů služebně zařazených na Obvodním oddělení Policie České republiky Trnovany (dále jen „OOP Trnovany“). Jedná se o soukromá vozidla policistů, která zde mimo jiné parkují i z důvodu, aby neblokovala parkovací místa na veřejně přístupných plochách, které využívají obyvatelé okolních panelových domů, případně jejich návštěvy apod.

2/ Jedná se o areál, který není veřejnosti přístupný, a policisté jej primárně využívají z důvodu ohleduplnosti vůči obyvatelům lokality, kterým po dobu výkonu služby nechtějí zbytečně blokovat parkovací místa. Byť je druh pozemku veden v katastru nemovitostní jako ostatní plocha se způsobem využití „zeleň“, místa využívaná k parkování jsou již řadu let zpevněnou plochou a ne „zelení“ v pravém slova smyslu.

3/ Dokument, který ze strany policie konkrétně upravuje povolení k vjezdu a k parkování je „Pokyn ředitele areálu Teplice, Maršovská č. 1537/20 ze dne 11. srpna 2016, kterým se stanoví provozní řád areálu“, který v článku 9 stanoví vjezd do areálu ve znění:

„Vjezd do areálu je volnými průjezdy z ulice Přítkovská a ulice Májová. Odstavná plocha pro pracovníky areálu a služební vozidla se nachází v zadní části areálu.“.

30. 5. 2022

vytisknout  e-mailem