Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

ÚSTECKÝ KRAJ - Informace k požárům z roku 2018 

Dotaz:

Žadatel požádal o informace k přičinám a vyšetřováním požárů, ke kterým došlo v červenci 2018 na ulici Třebušická v katastrálním území Janov u Litvínova [637068]. Konkrétně šlo o tyto požáry: 

1) požár, ke kterému došlo 5. 7. 2018 okolo 15:30 na ul. Třebušická č. 264,

2) požár, ke kterému došlo 5. 7. 2018 okolo 18:05 na ul. Třebušická č. 264,

3) požár, ke kterému došlo 9. 7. 2018 okolo 11:31 na ul. Třebušická č. 264,

4) požár, ke kterému došlo 9. 7. 2018 okolo 12:56 na ul. Třebušická č. 264,

5) požár, ke kterému došlo 9. 7. 2018 okolo 15:27 na ul. Třebušická č. 264,

6) požár, ke kterému došlo 10. 7. 2018 okolo 7:57 na ul. Třebušická č. 264,

7) požár, ke kterému došlo 10. 7. 2018 okolo 14:31 na ul. Třebušická č. 264,

8) požár, ke kterému došlo 16. 7. 2018 okolo 9:10 na ul. Třebušická č. 261,

9) požár, ke kterému došlo 16. 7. 2018 okolo 14:02 na ul. Třebušická č. 261,

10) požár, ke kterému došlo 19. 7. 2018 okolo 7:02 na ul. Třebušická č. 261

o zpřístupnění informace:

1) v jaké z následujících fázi trestního řízení se ve věci zjišťování příčin a původců každého z jednotlivých výše uvedených požárů nachází trestní řízení: přípravné řízení, trestní stíhání, vykonávací řízení;

2) v případě, že jsou dané případy ve stádiu trestního stíhání, prosíme o uvedení data, kdy bylo trestní stíhání zahájeno a trestného činu, za něhož byl původce/původci požárů stíhán;

3) zároveň vás tímto žádáme o jména policistů, které mají trestní řízení za Policii ČR na starosti, případně státní zástupce, kteří daná šetření dozorují.“Odpověď:

K bodu 1)

Veškeré požáry vzniklé v objektu panelového bytového domu v Litvínově Janově, ul. Třebušická čp. 259 - čp. 264, v době od 5.7.2018 do 19.7.2018 (již v té době značně zdevastovaného, v současnosti zcela vybydleného a zdevastovaného) jsou vedeny a prověřovány pod č. j. KRPU-136206/TČ-2018-040817, kdy ve věci byly policejním orgánem Obvodní oddělení Litvínov Hamr zahájeny úkony trestního řízení dle § 158 odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), pro naplnění skutkové podstaty přečinu poškození cizí věci dle § 228 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Věc byla po provedeném prověřování dne 14.11.2018 usnesením dle § 159a odst. 5 trestního řádu odložena, neboť se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání dle § 160 trestního řádu.

K bodu 2) 

Ve věci nebylo zahájeno trestní stíhání konkrétní osoby, s ohledem na výsledky prověřování.

K bodu 3)

Prověřování probíhalo v součinnosti s 2. oddělením obecné kriminality (linie požáry) územního odboru Most. Spisový materiál dozoruje Okresní státní zastupitelství v Mostě pod č. j. 2 ZN-2495/2018, JUDr. Jan Schindler.


5. 5. 2020

vytisknout  e-mailem