Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

ÚSTECKÝ KRAJ - Přestupky v obci Kladruby 

Dotaz:

Sdělení stavu výsledku řízení na základě oznámení žadatelky.

Sdělení, zda se některá(ý) z podezřelých v případě ohlášení přestupků v obci Kladruby (porušení zákazové značky – zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t s dodatkovou značkou „mimo dopravní obsluhu) bránil nájemní smlouvou, pokud ano, jaký byl výsledek takového řízení s tím, že žádám o poslední procesní rozhodnutí ve věci vč. scanu „nájemní smlouvy".Odpověď:

Oznámení byla evidována dopravním inspektorátem územního odboru Teplice pod č. j. KRPU-206187/PŘ-2020-040906 a č. j. KRPU-1882/2021-040906. Tato podání byla vyřízena povinným subjektem oznámením podle § 73 a 74 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, k projednání ve správním řízení příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností, tzn. Magistrátu města Teplice. O této skutečnosti byl zmocněnec žadatelky datovou zprávou informován dne 30. 3. 2021 (Oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání přestupků č. j. KRPU-206187-1/PŘ-2020-040906-RF). Stav řízení u správního orgánu, popř. i jeho výsledek není povinnému subjektu znám.

Ke druhé části žádosti

Požadované informace souvisí s první částí žádosti, přičemž v této části žádosti žadatelka požaduje informace, které se nevztahují k působnosti povinného subjektu. Z jednání řidičů motorových vozidel a jízdních souprav projíždějících obcí Kladruby vyplynulo podezření ze spáchání přestupku ve smyslu ustanovení § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. Jedná se o řidiče, kteří opakovaně dojíždějí do obce Kladruby do objektů č. p. 11 a 12 pouze za účelem užívání myčky, čímž jsou podezřelí z porušování dopravního značení č. B 4 (zákaz vjezdu nákladních automobilů) s dodatkovou tabulkou č. E 13 (mimo dopravní obsluhy). Výše již bylo uvedeno, že podezření z přestupku bylo oznamováno správnímu orgánu k projednání ve správním řízení. Tento správní orgán, tj. Magistrát města Teplice, jako jediný provádí dokazování a rozhoduje ve věci. Výsledek těchto řízení není povinnému subjektu znám.


6. 9. 2021

vytisknout  e-mailem