Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

ÚSTECKÝ KRAJ - Dopravní situace v obci Kladruby - informace k policejním hlídkám 

Dotaz:

Žadatel požádal o sdělení:

 1. Výsledků kontrol policejních hlídek na území obce Kladruby ve dnech 30. listopadu až do dne poskytnutí informace;
 2. Uvedení konkrétních hlídek vykonávajících kontrolu na území obce ve dnech 30. listopadu až do dne poskytnutí informace (označení odboru policie a služebny vč. uvedení registrační značky vozidla sloužící hlídky);
 3. Sdělení konkrétních registračních značek a provozovatelů vozidel, kteří byli kontrolováni ve dnech 30. listopadu až do dne poskytnutí informace;
 4. Sdělení konkrétních výsledků kontrol (bloková pokuta na místě/postoupení správnímu orgánu/bez potrestání);
 5. Jestliže některý z řidičů vozidla nad 3,5t nebyl potrestán, pak žádám o sdělení, z jakého důvodu nedošlo k potrestání;
 6. Žadateli jsou známy případy, kdy nedošlo k potrestání, přičemž k nepotrestání došlo zřejmě na základě smlouvy, kterou s sebou konkrétní řidiči společnosti LANNUTTI CZECH, s.r.o. vozí, z tohoto důvodu žádám o poskytnutí anonymizované smlouvy, kterou se řidiči prokazují;
 7. Jestliže smlouva pod bodem 6) shora není v evidenci Policie, pak žádám o poskytnutí jakékoliv anonymizované listiny, která při kontrolách ve dnech 30. listopadu až do dne poskytnutí informace byla Policii poskytnuta či předložena;
 8. Sdělení, zda jsou zasahující policisté seznámeni se závěry rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. č. j. 40 A 8/2020-204 ze dne 25. listopadu 2020, který mimo jiné uvedl: „zákazníci autoservisu nákladních vozidel a mycí linky přijížděli do obce nákladními vozidly i za dosavadního dopravního značení, neboť tak činili protiprávně. Řidiči těchto vozidel totiž byli podle § 4 písm. c) zákona o silničním provozu povinni se řídit dopravními značkami, přičemž značka B 4 (Zákaz vjezdu nákladních automobilů) s dodatkovou tabulkou E 13 „Mimo dopravní obsluhy“ umožňovala vjezd jen nákladním vozidlům fyzických i právnických osob bydlících a sídlících v obci, nikoli obecně všem zákazníkům autoservisu nákladních vozidel a mycí linky. Tento význam dodatkové tabulky E 13 „Mimo dopravní obsluhy“ vychází z přílohy č. 6 k vyhlášce Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.“, kdy z tohoto pravomocného rozhodnutí soudu vyplývá závěr, že vozidla zákazníků myčky (zejména vozidla společnosti LANNUTTI CZECH, s.r.o., DUVENBECK LOGISTIK s.r.o., LUKDA trans spol. s r. o., A D H, s.r.o., CM TRANSPORT TACHOV s.r.o. ale i dalších porušují dopravní předpisy (platné dopravní značení), kdy žádná smlouva nemůže opravňovat vozidla těchto společností k vjezdu do obce, kdy zde nemají sídlo (ani jedna ze společností);
 9. Pokud odpověď na otázku pod bodem 8 bude záporná, pak žádám o sdělení, z jakého důvodu zasahující policisté nebyli seznámeni se závěry rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. č. j. 40 A 8/2020-204 ze dne 25. listopadu 2020;
 10. Zda existuje plán budoucích kontrol zákazu vjezdu vozidel nad 3,5 t v obci Kladruby;
 11. Zda policisté budou seznámeni se shora (bod 8) uvedeným názorem Krajského soudu v Ústí nad Labem a zda budou instruováni k potrestání řidičů těchto vozidel.


Odpověď:

Informace týkající se kontrol policejních hlídek jsou vztaženy na období 30. 11. 2020 až 14. 12. 2020.

K bodu:

1. Hlídky Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, Dopravního inspektorátu územního odboru Teplice (dále jen „dopravní inspektorát Teplice“) v obci Kladruby vykonávaly činnost v období od 30. 11. 2020 do 14. 12. 2020 v celkové délce 7 hodin, vždy formou kontrolního bodu v délce trvání 30 minut v různých časech v denní době (tedy celkem 14x kontrolní bod), za tuto dobu byl hlídkami zaznamenán vjezd celkem 6 vozidel nad 3,5 t (4 jako dopravní obsluha, 2x přestupek, který byl vyřešen domluvou řidiči). Hlídky Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, Odboru služby dopravní policie, oddělení silničního dohledu (dále jen „oddělení silničního dohledu“), vykonávaly službu v katastru obce Kladruby ve dnech 30. 11. 2020 až 10. 12. 2020, a to v 6 dnech vždy po dobu nejméně 1 hodiny, v dopoledních i odpoledních hodinách. V uvedené době byla řešena 4 protiprávní jednání.

2. Hlídky dopravního inspektorátu Teplice, které vykonávaly kontroly zmíněné v bodě 1):

 • 30. 11. hlídka v odpoledních hodinách
 • 1. 12. hlídka v dopoledních hodinách
 • 4. 12. hlídka v dopoledních hodinách, hlídka v odpoledních hodinách
 • 5. 12. hlídka v dopoledních hodinách, hlídka v odpoledních hodinách
 • 7. 12. hlídka v dopoledních hodinách, hlídka v odpoledních hodinách
 • 8. 12. hlídka v dopoledních hodinách, hlídka v odpoledních hodinách
 • 10. 12. hlídka v dopoledních hodinách
 • 11. 12. hlídka v dopoledních hodinách
 • 12. 12. hlídka v dopoledních hodinách
 • 14. 12. hlídka v dopoledních hodinách

Hlídky oddělení silničního dohledu, které vykonávaly kontroly zmíněné v bodě 1):

 • 30. 11. hlídka v odpoledních hodinách
 • 2. 12. hlídka v odpoledních hodinách
 • 3. 12. hlídka v odpoledních hodinách
 • 7. 12. hlídka v dopoledních hodinách
 • 9. 12. hlídka v odpoledních hodinách
 • 10. 12. hlídka v odpoledních hodinách

3. Povinný subjekt nemá požadované informace v evidenci.

4. Uvedeno v bodě 1)

5. O konkrétním způsobu vyřízení věci (tedy o „potrestání“ a druhu sankce) rozhoduje na místě vždy policista dopravního inspektorátu Teplice nebo oddělení silničního dohledu v rámci zjištěného stavu věci.

6. Tyto okolnosti nejsou povinnému subjektu známy, taktéž povinný subjekt neeviduje žádné zmíněné smlouvy.

7. Věc byla vyřízena na místě, nejsou evidovány žádné listiny, fotodokumentace, apod. - podklady z kontrol nejsou shromažďovány.

8. Policisté dopravního inspektorátu Teplice nebo oddělení silničního dohledu jsou seznámeni s právními předpisy souvisejícími s výkonem jejich služby, nikoliv s uváděnou citací rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 40 A 8/2020-204. Seznámen byl komunikační inženýr, který se v minulosti vyjadřoval k předmětnému dopravnímu značení.

9. Policisté dopravního inspektorátu Teplice nebo oddělení silničního dohledu nejsou s uvedeným rozsudkem seznámeni. Dopravní inspektorát Teplice nebo oddělení silničního dohledu v tomto případě pouze dohlíží na dodržování dopravního značení.

10. Plán budoucích kontrol dodržování dopravního značení neexistuje. Výkon služby je a v budoucnu bude organizován s ohledem na zajištění plnění všech úkolů Policie České republiky a aktuální bezpečnostní situaci, a to i v katastrálním území obce Kladruby.

11. Nebudou.

V bodě 2) žádosti, v části „vč. uvedení registrační značky vozidla sloužící hlídky“ je vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti z důvodu § 11 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb.


23. 12. 2020

vytisknout  e-mailem