Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

ÚSTECKÝ KRAJ - Celý spis v elektronické podobě na nosiči dat. 

Dotaz:

Žádost a doplnění žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb celý spis v elektronické podobě na nosiči dat ve věci :KRPU-38526/ČJ-2022-0400KR-PI, dále ve věci jejichž součástí jsou listiny KRPU-114553-3/Č.j-2021-0400KR-KI a věci KRPU28243-8/č.j-2021-0400KR-KI. Dobrý den, děkuji, za částečné vyřízení mé původní žádosti ačkoliv jsem je od vás nepožadoval a jako povinný subjekt jsem vás nikde neuváděl, nicméně první dokument uvedený v příloze vašeho podání má nějaké konkrétní Č.j.: a druhý elektronický údaj má Č.j.: úplně jiné, tudíž nemůže být přílohou prvního dokumentu´. Bez ohledu k tomu, že se vůbec nejedná o žádný dokument- veřejnou listinu z důvodu nezákonnosti a rozporu zejména se spisovou službou, označení původce, datum vydání, č.j.:, JID, elektronická pečeť, vyznačení úřední osoby, vyjádření vůle podepisující osoby atd, což prokazuje fatální porušení smlouvy o fungování Evropské unie ČL. 114, v návaznosti na porušení Směrnice EP a ER č. 910/2014 a porušení zákona č. 267/2019 Sb. zejména přechodného ustanovení. Příloha č.2 je nelegální a bez legitimity“. Následně zaslána oprava, v níž žadatel uvádí: „Oprava, jedná se o zákon č. 297/2016 Sb. O důvěře atd.“.

Odpověď:

Žadatel svou žádost formuloval tak, že není zcela zřejmé, jaké konkrétní informace požaduje, a proto byl v souladu s § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. dne 10. 3. 2022 vyzván, aby svou žádost upřesnil.

Žadatel neupřesnil svou žádost ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy, proto povinný subjekt rozhodl o odmítnutí žádosti podle § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., odmítnutí žádosti zaslané dne 28. 4. 2022 žadatel nepřevzal.

Povinný subjekt dále při posouzení žádosti konstatoval, že obdržené podání je žadatelem označeno jako žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., obsahově se však v části  „…nicméně první dokument uvedený v příloze vašeho podání má nějaké konkrétní Č.j.: a druhý elektronický údaj má Č.j.: úplně jiné, tudíž nemůže být přílohou prvního dokumentu´. Bez ohledu k tomu, že se vůbec nejedná o žádný dokument- veřejnou listinu z důvodu nezákonnosti a rozporu zejména se spisovou službou, označení původce, datum vydání, č.j.:, JID, elektronická pečeť, vyznačení úřední osoby, vyjádření vůle podepisující osoby atd, což prokazuje fatální porušení smlouvy o fungování Evropské unie ČL. 114, v návaznosti na porušení Směrnice EP a ER č. 910/2014 a porušení zákona č. 267/2019 Sb. zejména přechodného ustanovení. Příloha č.2 je nelegální a bez legitimity“ jedná o upozornění dle § 97 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a proto bylo podání v této části postoupeno k vyřízení odboru vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje.

6. 5. 2022

vytisknout  e-mailem