Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

ÚSTECKÝ KRAJ - Žádost o informace k šetření přestupku policisty 

 

Dotaz:

Žadatel  požádal o poskytnutí informace k šetření přestupku policisty.

1. Kdo byl věcně a místně příslušným správním orgánem, který věc řešil?
2. S jakým výsledkem bylo šetření ukončeno a jaké kroky byly učiněny k nápravě?

Odpověď:

Ad 1) Vedoucí územního odboru Teplice Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje

Ad 2) Věc – jednání mající znaky přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích – byla podle § 189 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, s odkazem na § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, odložena. Žádné kroky k nápravě nebyly učiněny.

vytisknout  e-mailem