Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

ÚSTECKÝ KRAJ - Informace k trestným činům z nenávisti (doplnění) 

Dotaz:

Žadatel požadoval poskytnutí bližších informací týkajících se nenávistných incidentů, které se staly na území Ústeckého kraje v roce 2019.

„...incidenty jsme zaregistrovali prostřednictvím našeho monitoringu nebo nás o nich informovalo Policejní prezidium ČR (zdroj dat ESSK). U incidentů z ESSK je uvedeno číslo trestného činu, pod nímž bylo evidováno v ESSK, a i číslo jednací.

Jedná se o následující incidenty:

Id skutky         Č. j.      Místo spáchání (služební obvod územního odboru)
4633036          170607            Teplice
4653373          187969            Teplice

Dne 7. 2. 2020 jsme o informace o uvedených incidentech již jednou žádali, ovšem nebyly nám poskytnuty s odkazem na právě probíhající prověřování. Z tohoto důvodu si nyní dovolujeme o ně zažádat opětovně.

V případě těchto incidentů Vás žádáme o níže uvedené:

 1. Jak byl incident kvalifikován z hlediska trestního zákoníku? (ve všech fázích trestního řízení), tj. v rámci
  1. prověřování
  2. po ZUTR
  3. v rámci NPO

   či došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu a z jakých důvodů.

 2. Na základě jakých informací byla prověřována nenávistná pohnutka? Pokud se jedná o psaný či grafický projev, prosím uveďte jeho doslovné znění.
 3. O co v daném trestném činu šlo? (prosím stručně odpovězte sedm základních kriminalistických otázek: „KDO, CO, KDY, KDE, JAK, ČÍM, PROČ“)
 4. Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel trestného činu a jeho oběť (jejich počet, pohlaví, věk, státní příslušnost) potažmo další nepodléhající ochraně osobních údajů)?
 5. Jakým způsobem a kdy byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen?
 6. Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán, a pod jakou spisovou značkou může být případ identifikován státním zastupitelstvím.
 7. Současně prosím o případné zaslání anonymizovaného usnesení o zahájení trestního stíhání.“
 

Odpověď:

Žadateli byly poskytnuty informace. Zároveň bylo žadateli  poskytnuto 1 anonymizované usnesení o zahájení trestního stíhání.


12. 5. 2020

vytisknout  e-mailem