Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

ÚSTECKÝ KRAJ - Informace k měření rychlosti v Chomutově. 

Dotaz:

(dokument č. j. KRPU-16341-2/ČJ-2021-040306)

1. Výše uvedený dokument obsahuje 4 lokality pro měření rychlosti, ale není zde uveden měřený úsek a tím i směr natočení radaru. Tři ze čtyř umístění měří jen v jednom směru a vždy zepředu. Kvůli motorkářům bych očekával spíše měření zezadu. Kontroluje PČR jestli měření probíhá v souladu se souhlasem k měření?

2. Magistrát sám uvádí, že statistiku nehodovosti si nevede a má pouze statistiku množství přestupků tzn. jen míst, kde lze vybírat na pokutách nejvíce. Jakým způsobem bylo ověřeno oprávněnost měřit zrovna na těchto 4 místech?

3. Chtěl by znát statistiku nehodovosti v měřených místech před zavedením měření (v letech 2016 – 2018) a po zavedení měření (2019 – 2021)? Stačí mi počet nehod a celková způsobená škoda v daném úseku a zvlášť počet nehod a škoda způsobená překročením povolené rychlosti.

4. Výše uvedený dokument má platnost pouze od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2022. Podle magistrátu města Chomutova je umístění radarů schvalováno opakovaně. Rád bych viděl i ostatní dokumenty platné od roku 2019 doposud.

Odpověď:

Ad 1/ Dopravní inspektorát v Chomutově na základě žádosti Městské policie Chomutov v souladu s ustanovením § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu souhlasil s měřením rychlosti vozidel automatizovaným technickým prostředkem bez obsluhy; dokumentem evidovaným pod č. j. KRPU-16341-2/ČJ-2021-040306 určil místa k měření rychlosti následovně:

ul. Blatenská, souřadnice GPS: 50°28'16.8"N 13°24'21.6"E (údaj ČTU sš: 50.28.17 vd: 13.24.21),

měření v obou směrech jízdy,

ul. Písečná, souřadnice GPS: 50°29'24.1"N 13°26'39.5"E (údaj ČTU sš: 50.29.24 vd: 13.26.39),

měření v jednom směru jízdy, příjezd od obce Otvice na obec Chomutov,

ul. Palackého 1, souřadnice GPS: 50°27'41.0"N 13°24'41.3"E (údaj ČTU sš:50.27.41

vd: 13.24.37), měření v jednom směru jízdy, příjezd od okružní křižovatky s ul. Školní, Lipská.

ul. Palackého 2, souřadnice GPS: 50°27'37.9"N 13°24'52.6"E (údaj ČTÚ sš:50.27.37

vd: 13.24.53), měření v jednom směru jízdy, příjezd od křižovatky s ulicí 28. října, Dr. Farského,

přičemž směr měření vyplývá z určených míst, způsob měření (zda je radar nasměrován na přední, nebo zadní část projíždějících vozidel) policie neurčuje a žádnou kontrolu následně neprovádí.

Ad 2/ Odůvodněnost respektive oprávněnost měření rychlosti na uvedených místech byla určena vyhodnocením nehodovosti v daných lokalitách ze strany dopravního inspektorátu.

Ad 3/ Statistiku nehodovosti přímo v měřených místech Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje neeviduje, není tedy možné konkretizovat počet dopravních nehod před zavedením měření (v letech 2016 – 2018) a po zavedení měření (2019 – 2021), stejně jako další požadované údaje (celková způsobená škoda v daném úseku a zvlášť počet nehod a škoda způsobená překročením povolené rychlosti).

Policie disponuje pouze statistikou nehodovosti v celých konkrétních ulicích, kde byla určena místa k měření rychlosti. Počty policií evidovaných nehod za jednotlivé roky:

ul. Blatenská - 2016 (21x); 2017 (14x); 2018 (22x); 2019 (8x); 2020 (11x); 2021 (15x),
ul. Písečná - 2016 (17x); 2017 (10x); 2018 (15x); 2019 (9x); 2020 (13x); 2021 (16x),
ul. Palackého - 2016 (15x); 2017 (15x); 2018 (14x); 2019 (14x); 2020 (8x); 2021 (13x).

Ad 4/ V příloze zasíláme požadované dokumenty (stanoviska k návrhu míst určených k měření rychlosti) za roky 2019, 2020, 2021 a 2022.

21. 6. 2022

mjr. Daniel Vítek

vytisknout  e-mailem