Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

ÚSTECKÝ KRAJ - Sdělení k soudnímu rozhodnutí 

Dotaz:

Žádám o sdělení, k soudnímu rozhodnutí ve věci vedené pod č. j.:KRPU-... na Krajském ředitelství policie Ústeckého kraje týkající se osoby policisty jménem por. Bc. ..., jak bylo mé osobě odpovězeno v souladu s uvedeným zákonem dne 31.10.2018.

Žádám o sdělení informací:

1) sp. zn. žaloby ve věci dopravního přestupku vedeného pod č.j.:KRUL...

2) data doručení rozsudku Policii ČR

3) stavu řízení na Policii ČR

4) data zahájení řízení ve věcech služebního poměru s por. Bc. ... a pro jaký skutek

5) v případě ukončení věci, žádám sdělení:

- data ukončení řízení

- nabytí právní moci

- trest dle § 50 sl. zákona

- data oznámení o rozhodném stavu por. Bc. ...

- data oznámení o rozhodném stavu Policejnímu prezidiu ČR – dle povinností správního orgánu – z důvodu řízeních služebních vozidel Škoda Octavia RZ 2C80469, Škoda Fabia RZ 2AK6428 por. Bc. ...
 

Odpověď:

1) sp. zn. 15 A 320/2017

2) dne 11. srpna 2020

3) řízení ukončeno

4) dne 30. ledna 2017 a pro skutek překročení nejvyšší dovolené rychlosti

5)

  • data ukončení řízení

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 4. prosince 2017.

  • nabytí právní moci

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 4. prosince 2017.

  • data oznámení o rozhodném stavu por. Bc. ...

Rozsudek nabyl právní moci dne 21. srpna 2020, takže lze usuzovat, že v tento den byl doručen žalobci.

  • data oznámení o rozhodném stavu Policejnímu prezidiu ČR – dle povinností správního orgánu z důvodu řízeních služebních vozidel Škoda Octavia RZ 2C80469, Škoda Fabia RZ 2AK6428 por. Bc. ...

Žalované Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje nikoho nevyrozumívalo, neboť Policejní prezidium České republiky nebylo účastníkem soudního řízení.

V části žádosti „5) v případě ukončení věci, žádám sdělení - trest dle § 50 sl. zákona“ je vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti z důvodu § 8a zákona č. 106/1999 Sb.


11. 12. 2020

vytisknout  e-mailem