Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

ÚSTECKÝ KRAJ - Údajné kontroly v teplických obchodech 

Dotaz:

Žadatel požaduje informace v návaznosti na údajné kontroly v teplických obchodech v průběhu ledna a února letošního roku, přičemž nespecifikuje konkrétní místa údajných kontrol ani data a časy těchto kontrol, a konkrétně se dotazuje:

a) zda se skutečně jednalo o policisty ČR,

b) pokud ano, kdo jmenovitě podobnou akci nařídil.


Odpověď:

Ad a)

S ohledem na absenci bližších údajů vztahujících se k datu a době údajných kontrol, které měly být v některých případech realizovány i bez osobní přítomnosti žadatele, nelze jednoznačně sdělit, zda se jednalo o hlídku Policie České republiky.

Ad b)

S ohledem na skutečnosti uvedené v bodě a) nelze jednoznačně sdělit, kdo jmenovitě podobnou akci nařídil.

Mezi základní úkoly policie patří ochrana bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti, plnění úkolů podle trestního řádu a dalších úkolů na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu. Jedním z mnoha úkolů policie je i dohled a kontrola dodržování platné legislativy, včetně veškerých aktuálně platných nařízení, tedy i nařízení, které v souvislosti s šířením onemocnění Covid-19 vydalo Ministerstvo zdravotnictví. Mezi tato platná nařízení Ministerstva zdravotnictví patří mimo jiné i povinnost ve vnitřních prostorách staveb, které slouží jako prodejna, nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, které brání šíření kapének.

Příslušníci policie v rámci běžného výkonu služby reagují na podněty spoluobčanů a zároveň v souladu s platnými předpisy v rámci plnění úkolů policie kontrolují dodržování stanovených opatření na teritoriu územního odboru Teplice Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje. Není proto vyloučeno, že na základě podnětu nebo v rámci plnění shora zmíněných úkolů policie prováděli kontrolu dodržování opatření i ve zmíněné prodejně.


28. 2. 2022

vytisknout  e-mailem