Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

ÚSTECKÝ KRAJ - Dokumenty ze spisu 

DOTAZ:

„k č.j. KRPU-576-50/ČJ-2010-040907

Věc: žádost o poskytnutí informace dle zák.č. 106/1999 Sb.

Vážení, tímto Vás žádám o poskytnutí informace ze správního řízení, kdy jste se vyjadřovali ke grafickému znázornění plánovaného sjezdu z komunikace III/25340 na p.p.č. 208/1.

Ve správním spise Magistrátu města Teplice, kterým byl daný sjezd povolován, není založena Vámi orazítkovaná projektová dokumentace, která má být nedílnou součástí Vámi vydaného stanoviska  ze dne 8. března 2010.

Žádám Vás o poskytnutí kopie této projektové dokumentace či o umožnění nahlédnutí do Vašeho správního spisu.“

ODPOVĚĎ:

Vámi požadovanou projektovou dokumentaci již nelze poskytnout k nahlédnutí či pořízení kopie, jelikož byla v roce 2017 v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a pokynem policejního prezidenta č. 170/2015, spisový řád, provedena skartace výše uvedeného čísla jednacího v analogové i digitální podobě.

18. 8. 2022

vytisknout  e-mailem