Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

ÚSTECKÝ KRAJ - Informace k jednání policisty, jenž bylo v rozporu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích. 

Dotaz:

Žadatel požádal o následující informace:

1. Kopii usnesení č. j. KRPU-125205-5/ČJ-2019-040906, kterým bylo odloženo jednání policisty, jenž bylo v rozporu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích.

2. Jaké neodkladné a neopakovatelné úkony v intencích trestního řádu a mezích zákona o policii plnil policista sl. č. 282912, dne 26. června 2019 v 17 hodin v ulici Maršovská v Teplicích, který zaparkoval služební vozidlo RZ 7U5 9375 na chodníku pro chodce, aby ohledal poškozené vozidlo.

3. Zda existovala akutní hrozba, že vozidlo z místa "zmizí", resp. osoba, která ve svém zájmu na ohledání vozidla čekala, uteče, případně s vozem policistovi ujede.

4. Zda k poškození ohledávaného vozidla došlo na místě ohledání (ve zmíněné ulici), či nikoliv.

5. Z jakého důvodu policista neaktivoval výstražná světla modré barvy, která jsou na služebním voze instalována, když nerespektoval ustanovení § 53 odst. 2, zák. č. 361/2000 Sb.

6. Kolik přestupků (či oznámení na podezření ze spáchání přestupku) za nerespektování zákona o provozu na pozemních komunikacích v ulici Maršovská v Teplicích eviduje PČR za rok 2018 a 2019.


Odpověď:

K bodu 1)

Přílohu tohoto přípisu tvoří požadovaný dokument (usnesení č. j. KRPU-125205-5/ČJ-2019-040906) po vyloučení informací v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 106/1999 Sb., které bylo provedeno anonymizací (začerněním). O vyloučení je rozhodnuto rozhodnutím ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. pod č. j. KRPU-22417-2/ČJ-2020-0400KR-PI ze dne 12. února 2020.

K bodu 2)

Policista služební číslo 282912 plnil služební povinnosti v rámci spisového materiálu k násilné trestné činnosti, kdy provedl fotodokumentaci k ohledání místa činu dle ust. § 113 tr. řádu. Předmětem ohledání bylo mimo jiné i vozidlo poškozeného občana SRN. Zároveň na OOP Teplice Trnovany provedl nafocení zranění poškozeného. Policista plnil úkony dle ust. § 158 odst. 3 písm. d) a f) trestního řádu.

K bodu 3)

Jednalo se o občana SRN a byl předpoklad, že po provedení ohledání a ošetření v nemocnici opustí Teplice, neboť, jak uvedl v podání vysvětlení, trvale žije v Německu.

K bodu 4)

Ne, nedošlo.

K bodu 5)

Provedeným šetřením, jak je též uvedeno v usnesení, bylo bez jakýchkoliv pochybností zjištěno, že policista na místě plnil úkoly v naprostém souladu s ust. § 2 a 10 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Na místě se choval nanejvýš obezřetně a s vozidlem manipuloval tak, aby neohrozil ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích a co nejméně je omezil. Na místě nedošlo k žádnému případu faktického omezení jiných účastníků provozu na pozemních komunikacích, natož k jejich ohrožení. S ohledem na energetickou náročnost služebního výjezdového vozidla techniků policista neaktivoval výstražná světla modré barvy, neboť stál na místě, kde neomezoval další účastníky silničního provozu, a ponechání motoru vozidla v chodu by mohlo naopak zapříčinit další podněty občanů na zbytečný provoz motoru vozidla. Technik ve většině případů pracuje sám, nemohl tedy na místě ponechat otevřené vozidlo s motorem v chodu. Po vybití autobaterie už by z místa nemohl odjet, a tím by teoreticky mohl právě zapříčinit komplikace v provozu na pozemních komunikacích.

K bodu 6)

V ulici Maršovská v Teplicích bylo ze strany PČR ÚO Teplice řešeno:

  • v roce 2018 celkem 14 přestupků, z toho se ve 3 případech jednalo o dopravní nehodu
  • v roce 2019 celkem 16 přestupků, z toho se ve 4 případech jednalo o dopravní nehodu.


14. 2. 2020

vytisknout  e-mailem